Hi there,

You are where

Development & Recruitment

meet to spark change

Udvikling

Vores udviklingsforløb er baseret på viden og respekt

Et udviklingsforløb i MINDWEISS bygger på grundtanken bag Building Leadership®, en ledelsesfilosofi udviklet på baggrund af en meget omfangsrig analyse, der både kvantitativt og kvalitativt har afdækket kompetencerne hos mere end 1.000 ledere i over 150 forskellige virksomheder.

I analysen har vi afdækket og belyst de ledelsesmæssige, faglige og sociale kompetencer, og vi fandt ud af, hvad der gør de bedste ledere bedre, og hvilket udbytte det har givet deres virksomheder.

Building Leadership® hviler på mange års erfaring og ikke mindst indsamling af empiri fra litteraturen såvel som fra et bredt udsnit af nationale og internationale virksomheder.

Med Building Leadership® tager vi afsæt i lederens naturlige personlighed, hvor de mindre udviklede sider fremelskes og dermed skaber en mere “hel” leder. Herved frembringes de bedste styrker i lederen og ikke mindst i medarbejderne.

Vi har stor respekt for den virksomhed, vi træder ind i, og vi tager altid udgangspunkt i virkeligheden, således at vores indsats tilpasses organisationens aktuelle behov, ønsker og udfordringer. Det er sådan, vi ændrer nuet, og for at være sikre på, at vi alle er enige om retningen, sætter vi konkrete mål for processen i samråd med ledelsen og følger løbende op undervejs.

Vi rådgiver ledergruppen og arbejder med individuelt tilpassede forløb for den enkelte leder, og vi gennemfører målrettede udviklingsprogrammer for den enkelte medarbejder, for teamet og for organisationen som helhed, så alle arbejder mod samme mål og med udgangspunkt i fælles værdier, holdninger og normer.

Herved sikrer vi, at alle er rede til at gå det ekstra stykke for at skabe den ønskede forandring.

 

Udviklingsforløb

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Rekruttering

Vi er nysgerrige på din virksomhed
og grundige i vores processer

I MINDWEISS har vi mere end 20 års erfaring med faget på tværs af brancher og derfor også en stor forståelse for vores kunders ønsker og for rekrutteringsprocessen generelt. Vores erfaring favner bredt og har med tiden givet os en unik indsigt, både i den offentlige sektor, den private erhvervssektor, samt non-profit organisationer. Hos MINDWEISS får du derfor et kompetencefelt og en specialistviden, der når ud i alle hjørner.

Uanset om der er tale om rekruttering i den offentlige eller den private sektor, har hver organisation og virksomhed sine egne unikke udfordringer og særkender. Det betyder, at muligheder og løsninger skal planlægges strategisk og tilpasses efter udgangspunkt og rammevilkår. Vi kombinerer altid vores forretningsviden med vores sektorerfaring og tilbyder jer alsidige og skræddersyede forløb.

For at kunne være jeres øjne i marken, kræver det en bred forståelse for jeres virksomhed. Derfor sætter vi en ære i at tilegne os denne viden og i at varetage rekrutteringsprocessen fra A-Z.

Rekrutteringsforløb

Executive Search

Executive Search

Search & Selection

Search & Selection

Rekruttering & Udvælgelse

Rekruttering & Udvælgelse

Sektorer

Vi betjener et bredt
udsnit af sektorer

Nedenfor finder du de udvalgte sektorer, hvor vores erfaring og viden har medført stort udbytte for vores kunder.

I hver sektor hjælper et nøje udvalgt team af stærkt kompetente specialister ledelsen og medarbejderne med at løse deres mest presserende forretningsproblemer.

Læs mere under hver sektor.

Vores kunders sektorer

Energi, Vand & Varme

Energi, Vand & Varme

Klimaforhold, ændring af lovgivningsmæssige rammer og øget konkurrence har ændret energibranchenbetydeligt…

Finansielle Services

Finansielle Services

De finansielle institutioner står i dag over for en virkelighed med…

Forbrugsvarer & Detailhandel

Forbrugsvarer & Detailhandel

Den danske detailbranche står lige nu overfor store udfordringer. Det gælder…

Industrielle Varer & Tjenesteydelser

Industrielle Varer & Tjenesteydelser

I konkurrencen om markedsandele og indtjening, har industrielle virksomheder brug for…

IT, Medie & Televirksomheder

IT, Medie & Televirksomheder

IT, telekommunikation- og mediebranchen har gennemgået væsentlige ændringer det seneste årti…

Kommuner & Statslige Institutioner

Kommuner & Statslige Institutioner

Forandring og effektivitet er til stadighed ønskede mål for den offentlige…

Liberale Erhverv

Liberale Erhverv

Markedet for de liberale erhverv har ændret sig fra klienter med…

Produktionsvirksomheder

Produktionsvirksomheder

På trods af de forbedringer vi ser i konjunkturen, søger mange…

Professionelle Servicevirksomheder

Professionelle Servicevirksomheder

Kunder kræver målbar indflydelse fra de tjenester og ydelser , de…

Seneste Jobs

Job Opportunity - København Ø
Business Development Manager

På vegne af vores kunde, Wash World, søger vi en udviklingsorienteret Business Development Manager, der kan hjælpe virksomheden med at…

Job Opportunity - København K
Accountant

For vores kunde, high-end smykkefirmaet Dulong Fine Jewelry, søger vi en struktureret og kvalitetsbevidst Accountant, der har lyst til at…

Job Opportunity - Søborg
Revisorer

For vores kunde, inforevision, søger vi lige nu flere dygtige Revisorer, der kan yde en kompetent og helhedsorienteret rådgivning for…

Information & Kontakt