Liberale
Erhverv

Markedet for de liberale erhverv har ændret sig, fra klienter og kunder med stor autoritetstro og loyalitet til deres serviceudbydere, til kunder der nu i højere grad ”shopper rundt”, forholder sig kritisk, ”googler” sig frem til ekspertviden og stiller krav. Som serviceudbyder er det væsentligt, at man formår at opbygge og udvikle varige kunderelationer, ligesom det er essentielt at ”nurse” de eksisterende kunder for at holde fast på dem og undgå, at de hopper videre til konkurrenten.

Det stiller i særdeleshed krav til lederne, der må samle de mest talentfulde teams, som formår at opbygge tillid og levere de relevante og synlige resultater, som kunderne efterspørger. I den forbindelse kan det være en fordel at investere i leder- og medarbejderudviklingsforløb, således at alle dele af organisation har de bedste forudsætninger for i fællesskab at bringe virksomheden fremad. Har virksomheden ikke allerede medarbejdere med de fornødne kompetencer, vil en struktureret og målrettet rekrutteringsproces typisk være en god idé.

Under en rekrutteringsproces er det muligt at få identificeret virksomhedens mangler og dermed tiltrække de rette kandidater, der matcher virksomhedens strategiske målsætninger.

 

 

 

 

 

Det er ikke kun hård konkurrence, kritiske kunder og forventningen om troværdighed, der udfordrer virksomhederne i branchen. De liberale erhverv har i den grad fået konsekvenserne af coronakrisen at føle. En stor del af virksomhederne, f.eks. fysioterapeuter, restauranter, frisører, tandlæger og kulturinstitutioner, har været direkte ramt af forsamlingsforbuddet og kravene om afstand. Det har for mange betydet, at de har måtte tænke i alternative baner for at holde gang i hjulene.

For andre har det betydet, at de har været tvunget til at lukke helt ned for en stund, eller i værste tilfælde dreje nøglen om. Den nye situation har stillet krav til både ledere og medarbejdere, som har skulle være omstillingsparate samtidig med, at de har været nødsaget til at forholde sig til usikkerheden og fremtiden samt potentielle negative konsekvenser såsom økonomisk nedgang, omstrukturering og fyringer.

For nogle erhvervsdrivende har krisen dog ikke været overvejende negativ. Coronakrisens nedlukninger har nemlig sat fart på den digitale omstilling for en del virksomheder i de liberale erhverv, hvilket har skabt nye perspektiver og muligheder. Flere har taget udfordringen op, tænkt ud af boksen og formået at levere deres serviceydelser på nye digitale måder. Her kan bl.a. nævnes eksempler som psykologer, terapeuter og læger, som har tilbudt konsultationer online. Mere avancerede former for digitale ydelser har været at finde hos flere af de danske kunstinstitutioner, som har sadlet om og installeret virtuelle kunstoplevelser som et plaster på såret til de kunsthungrende danskere.

 

Mand der er ved at løsne sit slips

 

For nogle af virksomhederne i de liberale erhverv har især deres online tilstedeværelse været med til at holde dem oven vande under krisen, idet virksomhederne har kunne gøre opmærksomme på dem selv, via de sociale medier. Nogle har sågar formået at sælge ydelser gennem deres sociale medie platforme. Her kan f.eks. nævnes restauranter, der har kunne benytte de sociale medier til at udbrede budskabet om, at de nu havde omstillet sig til at levere take away, hvilket har betydet en fast indtjening på trods af forbuddet mod at have siddende gæster.

Når man taler om de liberale erhverv, er det netop det digitale potentiale, der er værd at fremhæve. Undersøgelser viser nemlig, at virksomhederne i de liberale erhverv er blandt de bedste til at investere i- og udnytte professionelt IT-udstyr som cloud-løsninger og Internet of Things (IoT). Det er således en branche, der overordnet set er godt klædt på til den digitale revolution, som allerede er i fuld gang. Her kan f.eks. nævnes digitale bogførings- og økonomistyringssystemer, som i den grad letter arbejdsbyrden for revisorer, eller cloud-baserede kommunikationsapplikationer som muliggør, at møder, workshops og seminarer, kan foregå på tværs af grænser og på tværs af brancher.

Med udbredelsen og implementeringen af digitale løsninger, følger også nødvendigheden i at have en medarbejderstab, som har de fornødne digitale kompetencer, der skal til. Der skal med andre ord være medarbejdere, som evner at bruge teknologien. I kølvandet på dette, stiger antallet af specialister inden for en række discipliner, som vi ikke tidligere har kendt til. Begreber som SoMe, SEO, SEM, Adwords, Konvertering og CTR har i den grad vundet indpas og de eksperter, der formår at mestre disse discipliner, er i høj kurs på arbejdsmarkedet.

I MINDWEISS A/S rekrutterer og udvikler vi de rigtige mennesker med højt specialiserede kompetencer, der formår at arbejde med kompleksitet og øgede krav til deres marked. I denne sektor, Liberale Erhverv, har vi bistået virksomheder med rekruttering til stillinger indenfor en bred vifte af discipliner, bl.a. regnskabschefer, patentrådgivere, revisorer og jurister, ligesom vi har gennemført skræddersyede udviklingsforløb. Vores kundeportefølje tæller bl.a. virksomheder som Plesner, Bech Bruun, Chas.Hude, Core Capital, Patrade, CREO Arkitekter og Cuaraos.

Vi er generalister i en verden af specialister

Som konsulenthus er vi generalister, der arbejder på tværs af brancher. Det er ikke branchen, der definerer vores tilgang til en opgave, men den unikke metode, vi har udviklet. Vores rolle er at klargøre kulturen i organisationen til at implementere og eksekvere den nye strategi og oversætte denne til direkte adfærd i virksomhedens hverdag. Det handler om at skabe en ny æra på fundamentet af den.

Kontakt os for at høre mere

 

Kandidatudtalelser