Udvikling og
Rekruttering

Vi hjælper dig gennem hele processen

Vores forretning bygger på mange års erfaring fra branchen, og har dybe rødder i de to forretningsområder; Udvikling og Rekruttering. Nedenfor kan du få et overblik over de udviklingsforløb og rekrutteringsforløb, som vi tilbyder.

Kontakt os for at høre mere

 

 

 

fire kollegaer omkring et skrivebord

Udvikling

Forløb baseret på viden og respekt

Et udviklingsforløb i MINDWEISS bygger på grundtanken bag Building Leadership®, en ledelsesfilosofi udviklet på baggrund af en meget omfangsrig analyse, der både kvantitativt og kvalitativt har afdækket kompetencerne hos mere end 1.000 ledere i over 150 forskellige virksomheder.

I analysen har vi afdækket og belyst de ledelsesmæssige, faglige og sociale kompetencer, og vi fandt ud af, hvad der gør de bedste ledere bedre, og hvilket udbytte det har givet deres virksomheder.

Building Leadership® hviler på mange års erfaring og ikke mindst indsamling af empiri fra litteraturen såvel som fra et bredt udsnit af nationale og internationale virksomheder.

Med Building Leadership® tager vi afsæt i lederens naturlige personlighed, hvor de mindre udviklede sider fremelskes og dermed skaber en mere “hel” leder. Herved frembringes de bedste styrker i lederen og ikke mindst i medarbejderne.

Vi har stor respekt for den virksomhed, vi træder ind i, og vi tager altid udgangspunkt i virkeligheden, således at vores indsats tilpasses organisationens aktuelle behov, ønsker og udfordringer. Det er sådan, vi ændrer nuet, og for at være sikre på, at vi alle er enige om retningen, sætter vi konkrete mål for processen i samråd med ledelsen og følger løbende op undervejs.

Vi rådgiver ledergruppen og arbejder med individuelt tilpassede forløb for den enkelte leder, og vi gennemfører målrettede udviklingsprogrammer for den enkelte medarbejder, for teamet og for organisationen som helhed, så alle arbejder mod samme mål og med udgangspunkt i fælles værdier, holdninger og normer.

Derved sikrer vi, at alle er rede til at gå det ekstra stykke for at skabe den ønskede forandring.

Udviklingsforløb

Medarbejderudvikling
medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Organisationsudvikling
Organisationsudvikling, tilpassede forløb for hele organisationen

Organisationsudvikling

Udvikling og de fem procestrin

Når du indgår i et af MINDWEISS udviklingsprogrammer, arbejder vi altid med udgangspunkt i vores fem efterprøvede procestrin. Trinene er de samme i hvert udviklingsforløb, men indholdet tilpasses, så det tilgodeser den aktuelle virkelighed der gør sig gældende i netop din organisation.

 

Rekruttering

Vi er nysgerrige på din virksomhed
og grundige i vores processer

I MINDWEISS har vi mere end 20 års erfaring med faget på tværs af brancher og derfor også en stor forståelse for vores kunders ønsker og for rekrutteringsprocessen generelt. Vores erfaring favner bredt og har med tiden givet os en unik indsigt, både i den offentlige sektor, den private erhvervssektor, samt non-profit organisationer. Hos MINDWEISS får du derfor et kompetencefelt og en specialistviden, der når ud i alle hjørner.

Uanset om der er tale om rekruttering i den offentlige eller den private sektor, har hver organisation og virksomhed sine egne unikke udfordringer og særkender. Det betyder, at muligheder og løsninger skal planlægges strategisk og tilpasses efter udgangspunkt og rammevilkår. Vi kombinerer altid vores forretningsviden med vores sektorerfaring og tilbyder jer alsidige og skræddersyede forløb.

For at kunne være jeres øjne i marken, kræver det en bred forståelse for jeres virksomhed. Derfor sætter vi en ære i at tilegne os denne viden og i at varetage rekrutteringsprocessen fra A-Z.

rekruttering & udvælgelse

Rekrutteringsforløb

Executive Search
Udsigt over Øresund med kraner i baggrunden

Executive Search

Search & Selection
Search and selection hav og vindmøller

Search & Selection

Rekruttering & Udvælgelse
rekruttering & udvælgelse

Rekruttering & Udvælgelse

Rekruttering og de fem procestrin

Når du investerer i en af MINDWEISS rekrutteringsservices, arbejder vi altid med udgangspunkt i vores fem strukturerede procestrin. Trinene er de samme i hvert forløb, men indholdet tilpasses, så det tilgodeser den aktuelle virkelighed der gør sig gældende i netop din organisation.

 

Information & Kontakt