Organisations-
udvikling

Vi udarbejder tilpassede organisationsudviklingsforløb

Skal vi hjælpe jer, med at tage hånd om jeres udvikling?

Gennem årerne har vi set mange overbevisende eksempler på, at en virksomhed kan forbedre det samlede resultat, når blot en enkelt leder forbedrer sine kompetencer og sin indsats.

Vi har erfaring med, at ledelsens indsats kan øge virksomhedens effektivitet og resultat med helt op til 30 %.

Når hele organisationen udvikler sig i takt med kravene fra markedet, oplever medarbejderne at være en del af en virksomhed, der er dynamisk og levende, og det motiverer dem til at blive ved med at yde en stor indsats – hvilket igen viser sig på resultaterne.

Vores fem procestrin

Mennesker er forskellige, og det er virksomheder naturligvis også. Derfor skræddersyer vi individuelle udviklingsprogrammer til den enkelte medarbejder, til teamet, til organisationen og til virksomheden. Vi planlægger forløbet med stor respekt for virksomhedens kultur og den enkeltes kompetencer, så resultatet bliver præcis det udviklingsprogram, som virksomheden, den enkelte leder eller medarbejderen har behov for.

Til at optimere dette benytter vi os af vores produkt- og metodematrix, så vi sammen kan finde det mest optimale program.

 

 

 

Trin 1: Målformulering

Vi starter med en dialog om virksomhedens vision og formulering af konkrete mål.

Værktøjer:

 • Indledende møde
 • Personlig samtale
 • Dialog
 • Afklaring og afstemning af mål og midler

 

Trin 2: Foranalyse

Vi fortsætter med en grundig informations- situations- og
kompetenceafdækning, der afgør hvilke(t) udviklingsforløb,
der skal iværksættes. Der arbejdes f.eks med:

Værktøjer: Kvalitative-, kvantitative- og profilanalyser

 • Personlige interviews
 • Assesmentcenter
 • 360 graders Personprofilanalyser
 • 360 graders Teamprofilanalyser
 • ValuePerform® 360 graders strategianalyse
 • “Lederhjulet” (kvantitativ- og kvalitativanalyse)
 • Kundetilfredshedsanalyse
 • Medarbejdertilfredshedsanalyse

 

 

Trin 3: Udviklingsprogram

Foranalysens resultater afgør, hvordan uddannelsesprogrammet
skal sammensættes, og hvem der skal deltage.

Værktøjer:

 • Kurser
 • Seminarer
 • Workshops
 • Træning
 • Coaching

Trin 4: Implementering

Ledere og medarbejdere begynder at bruge de nye
værktøjer i dagligdagen ud fra en formuleret plan.

Værktøjer:

 • De nyligt tillærte færdigheder
 • Individuelle handlingsplaner
 • Samlet handlingsplan

Trin 5: Opfølgning og evaluering

Det perfekte forløb afsluttes med en struktureret, grundig og
nærværende opfølgning.

Værktøjer:

 • “Vandrejournalen” (medarbejdernes individuelle handlingsplan)
 • Personlige interviews
 • Assesmentcenter
 • 360 graders Personprofilanalyser
 • 360 graders Teamprofilanalyser
 • ValuePerform® 360 graders strategianalyse
 • “Lederhjulet” (kvantitativ- og kvalitativanalyse)
 • Kundetilfredshedsanalyse
 • Medarbejdertilfredshedsanalyse

 

Kontakt os for at høre mere

Andre udviklingsforløb

Medarbejderudvikling
medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Information & Kontakt