Vi lover dig
3 ting

Løfte 1

Vi sætter konkrete mål for samarbejdet og følger op både under og efter forløbet. Ved ethvert samarbejde med MINDWEISS sikrer vi dig det bedste forløb og det største udbytte, når vi sammen sætter konkrete mål for, hvad du vil opnå. Dette følges op under og efter processen.

Løfte 2

Vi garanterer dig adgang til vores unikke specialister i netop din sektor. Når du samarbejder med MINDWEISS, bliver opgaverne altid gennemført af højt kvalificerede specialister fra din sektor. Det garanterer dig den viden og forståelse, der er nødvendig for at gennemføre opgaven. Du vil altid møde og godkende specialisten, inden opgaven iværksættes, hvilket sikrer dig et optimalt forløb hver eneste gang.

Løfte 3

Vi garanterer dig ROI-Return On Investment. Vi garanterer dig en god Return On Investment i forbindelse med vores samarbejde. Du skal være opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis siger, hvad du har lyst til at høre, men altid, hvad der er vigtigt for dig at høre.

Return On Investment

Et samarbejde med MINDWEISS skal have effekt på bundlinjen uanset om det er en rekrutteringsopgave eller en udviklingsopgave vi laver for dig. Derfor benytter vi os af en internationalt udviklet ROI-model, der kvantificerer de ledelsesskabte resultater.

ROI-processen er en systematisk målings- og evalueringsproces, der kombinerer 6 typer af målinger til at dokumentere effekten af en rekruttering, indsats eller et uddannelsesforløb:

  • Målt på direkte reaktion
  • Målt på tilført viden
  • Målt på adfærd
  • Målt på færdigheder
  • Målt på implementering af strategi
  • Målt på økonomiske nøgletal

Kontakt os for at få indblik i vores ROI-proces og få uddybet, hvordan den vil resultere i et udbytte for dig og din virksomhed.

Internationalt udviklet ROI-model

Information & Kontakt