Kommuner & Statslige
Institutioner

 

Forandring og effektivitet er til stadighed ønskede mål for den offentlige sektor.

Kommuner og Statslige Institutioner skal udføre en række foruddefinerede opgaver i et komplekst politik miljø. I MINDWEISS A/S hjælper med at forstå, prioritere og håndtere dem effektivt.

Vi har arbejdet i den offentlige og semioffentlige sektor i mange år og vores specialister har et dybt indblik i sektorens kompleksiteter og udfordringer.

I tæt samarbejde med de enkelte institutioner hjælper vi med at finde de rette ledere og medarbejdere og ikke mindst udvikle ledere, medarbejdere – hele organisationen til at optimere driften og introducere nye og mere effektive måder at arbejde på.

Kommuner & Statslige Institutioner

Vores projekter omfatter typisk fra omdefinering af tjenester og arbejdsgange, holdningsændringer for at sikre, at institutionerne opfylder borgernes behov; nedbryde silotænkning for at stimulere synergier på tværs af afdelinger til kortlægningsoperationer for at skabe overblik over processer og udgifter.

Der er stor interesse for at forbedre gennemsigtigheden og effektiviteten af den offentlige sektor, med den mission at opnå lavere omkostninger. Den offentlige sektor gennemgår betydelige transformationer og gør et kæmpe arbejde for at tackle en ændret demografisk sammensætning og tilpasse sig en lang række konsekvenser fra det øget pres til velfærden.

 

Vi er generalister i en verden af specialister

 

Som konsulenthus er vi generalister, der arbejder på tværs af brancher. Det er ikke branchen, der definerer vores tilgang til en opgave, men den unikke metode, vi har udviklet. Vores rolle er at klargøre kulturen i organisationen til at implementere og eksekvere den nye strategi og oversætte denne til direkte adfærd i virksomhedens hverdag. Det handler om at skabe en ny æra på fundamentet af den.

Kontakt os for at høre mere

 

 

Kommuner & Statslige Institutioner