Finansielle
Services

 

De finansielle institutioner står i dag over for en virkelighed med stigende statslig regulering, offentlig kontrol, økonomisk usikkerhed, skiftende kundeadfærd og -præferencer, hvilket sætter virksomhederne under betydeligt pres. De mest væsentlige finansielle institutioner i Danmark er desuden underlagt offentligt tilsyn fra Finanstilsynet, hvilket ligeledes er med til at skærpe kravene til virksomhederne i sektoren.

Vigtigheden af at gøre det rigtige har derfor aldrig været større. Det kræver erfaring i at håndtere spørgsmål, der spænder fra strategi og styring til omsætningsvækst, omkostningseffektivitet og håndtering af “dårlige aktiver”, og nødvendigheden i at have medarbejdere, der kan løfte opgaven, er ikke til at overse.

 

 

 

 

Øgede kompetencekrav til ledere og medarbejdere i sektoren

Betydning af at rekruttere de rigtige kandidater, der har kompetencerne til at imødekomme udviklingen, kan derfor ikke understreges nok.

En rapport fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremhæver, at offentlig regulering, ændrede efterspørgsler fra forbrugerne, global konkurrence og den teknologiske udvikling har været medvirkende til, at den finansielle sektor, siden 2000, har oplevet en stigning på 34 procentpoint i antallet af medarbejdere, der har en videregående uddannelse. FA anslår således at 65% af de beskæftigede i finanssektoren vil have en videregående uddannelse, når vi når 2025. Dette stiller yderligere krav til virksomhederne i sektoren, idét højtuddannede kandidater typisk har klare forventninger i forhold til, hvad en potentiel arbejdsplads skal kunne tilbyde.

den finansielle sektor

 

Lad MINDWEISS bistå dig i rekruttering og udvikling af dine ledere og medarbejdere

Det er ikke en let opgave at rekruttere kvalificerede profiler, da der typisk er rift om de højt specialiserede ledere og medarbejdere, der har særlig ekspertise indenfor specifikke områder, relateret til økonomi og finans. En undersøgelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fra 2021 viser endda, at tre ud af fire finansvirksomheder er udfordret, når det kommer til at rekruttere ledere og medarbejdere.

God rekruttering er dog ikke nok, og bør aldrig være det eneste punkt på dagsorden, hvis ambitionen er at forbedre virksomhedens samlede resultat. Ambitiøs ledelse, motiverede medarbejdere og en sund kultur er blot nogle af de faktorer, der er afgørende for virksomhedens succes.

I MINDWEISS har vi en stor forståelse for vores kunder i den finansielle sektor, og for udviklings- og rekrutteringsprocesser generelt. Vi formår at identificere vores kunders udfordringer og sætter ord på de ressourcer, virksomheden måtte mangle. Vores arbejde har skabt synlige resultater for vores kunder i denne finansielle sektor, blandt andet i form af rekruttering af nye kompetencer på alle niveauer, fra operationelle medarbejdere til C-level. Vi har ligeledes bistået virksomheder i at afdække deres organisatoriske udfordringer, samt kommet med anbefalinger i relation hertil.

Se med i ovenstående case-eksempel, hvor Adm. Direktør i investeringsvirksomheden Nordic Solar, Nikolaj Hoff, fortæller om samarbejdet med MINDWEISS, og hvordan vi har været med til at styrke deres organisation inden for ledelsesudvikling og rekruttering.

finans

Vi er generalister i en verden af specialister

 

Som konsulenthus er vi generalister, der arbejder på tværs af brancher. Det er ikke branchen, der definerer vores tilgang til en opgave, men den unikke metode, vi har udviklet. Vores rolle er at klargøre kulturen i organisationen til at implementere og eksekvere den nye strategi og oversætte denne til direkte adfærd i virksomhedens hverdag. Det handler om at skabe en ny æra på fundamentet af den.

Kontakt os for at høre mere