Building
Leadership®

Et lederudviklingskoncept, der forstærker lederens performance

Kontakt os for at høre mere

 

En virksomheds vækst og succes afhænger af ledelsen. Så enkelt kan det siges.

Det er den enkelte leders såvel som den samlede ledergruppes fagfaglige, faglige og sociale kompetencer og indsatser, der afgør resultatet på bundlinjen.

Desværre er den fødte leder endnu ikke født, og det er de færreste mennesker, der er perfekte ledere. Men det er der heldigvis råd for.

Virksomhedskulturen, lederens færdigheder og virksomhedens positionering er altafgørende for resultater og succes.

I den ideelle verden inspirerer missionen, visionen, værdierne og lederværdierne medarbejderne til at arbejde sammen mod et fælles mål.

Men hvad vil det egentlig sige at være leder i jeres virksomhed? Har I en ledelsesfilosofi og en række formulerede værdier, der kendetegner jer som ledere, og som I lever efter?
Og hvad er konsekvensen, hvis I ikke lever op til lederværdierne?

Lederen er den direkte accelerator

Lever mission, vision og værdier i dine medarbejdere? Kommer det til udtryk på bundlinjen?

Er du og den samlede ledergruppe stærke kulturbærere, der sikrer, at kulturen understøtter virksomhedens mission, vision, værdier og strategier?

Building Leadership® er vores lederudviklingskoncept. Det er baseret på analyser og vurderinger af flere end tusinde ledere, hvilket har gjort det muligt for os at identificere, hvad der gør de bedste ledere gode – og hvad vi kan lære af dem.

I Building Leadership® sætter vi de rationelle og emotionelle ledelsesværktøjer, psykologien og træningen af både den enkelte og hele ledergruppen i fokus.

Building Leadership® tager afsæt i, hvad vil det sige at være leder samt lederens naturlige personlighed med det formål at fremelske lederens mindre udviklede sider og skabe en mere “hel” leder. På den måde får lederen de bedste styrker frem i sig selv, i ledergruppen og ikke mindst i sine medarbejdere.

Mestrer du at balancere mellem virksomhedens og medarbejdernes behov?

Med udgangspunkt i ledermatrixen arbejder vi os frem til, hvor du som leder eller ledergruppe skal styrkes og udvikles.

Målet

Du bliver inspireret, motiveret og trænet til:

 • At arbejde visionært på kort og lang sigt.
 • At udvise engagement og en målrettet, værdibestemt lederadfærd.
 • At forstå vigtigheden af, at synlighed, nærhed og en god kontakt til medarbejderne øger samspillet, kommunikationen og i sidste ende resultatet.
 • At sikre en fælles kultur, herunder værdier og holdninger i virksomheden, og opnå endnu bedre resultater sammen med dine medarbejdere.
 • At respektere, acceptere og udnytte hele organisationen med de stærke og svage sider, som dine lederkolleger og medarbejdere har.
 • At sikre, at du altid vil kunne tiltrække, udvikle og fastholde de bedste og dygtigste medarbejdere i branchen.
 • At få ny energi og forstå vigtigheden af selv at videregive denne energi.

Indholdet

 • Hvad er Building Leadership®?
 • Hvad kan vi lære af de bedste ledere?
 • Hvordan opbygger og nedbryder du tillid hos andre mennesker?
 • Hvordan arbejder du effektivt med kommunikation?
 • Hvordan inspirerer, udvikler og klargør du organisationen til at levere de nødvendige indsatser?
 • Hvordan sikrer du, at strategien og opgaverne bliver ført ud i livet med de 8 eksekveringsdiscipliner?
 • Hvordan får du mere “produktiv ledertid”?
 • Hvilke 21 ledelsesværktøjer skal sættes i spil for at blive excellent som leder?

Med Building Leadership® opnår du:

 • Ny inspiration, motivation, masser af energi og ikke mindst den nyeste viden inden for ledelse.
 • Markant og dokumentérbar øget effekt af din lederstil. Personligt, medarbejder- og virksomhedsmæssigt.
 • At kunne navigere mere kraftfuldt i forandringer ud fra bevidstheden om dine styrker og svagheder.
 • At kunne forstærke din egen performance som leder.
 • Bedre resultater på bundlinjen.

Målgruppe

Alle ledere på strategisk og taktisk niveau, både individuelt og som samlet gruppe.

Kontakt os for at høre mere
building leadership bog

Udviklingsforløb

Medarbejderudvikling
medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Information & Kontakt