Building Leadership®

En virksomheds vækst og succes afhænger af dens ledelse. Virksomhedens resultater afhænger alene af ledelsens kompetencer og indsatser. Desværre er de færreste mennesker perfekte ledere. Men det er der råd for.

Virksomhedskulturen, lederens færdigheder og virksomhedens positionering er altafgørende for succes. I den ideelle verden får visionen, målene, adfærden og kulturen medarbejderne til at arbejde sammen mod et fælles mål – bedre resultater.

Det er lederen, der er den direkte accelerator til at sikre at det sker.

 • Lever visionen og værdierne i dine medarbejdere? Kommer det til udtryk på bundlinjen?
 • Er du den stærke kulturbærer, der sikrer, at kulturen understøtter virksomhedens mission, vision og strategier?
 • Mestrer du at balancere mellem virksomhedens og medarbejdernes behov?

 

Building Leadership® er et lederkursus, hvor vi sætter de rationelle og emotionelle ledelsesværktøjer, psykologien og træningen af den enkelte i fokus.

Building Leadership® er en filosofi der tager afsæt i lederens naturlige personlighed for at fremelske de mindre udviklede sider og dermed skabe en mere “hel” leder og dermed få de bedste styrker frem i sig selv og ikke mindst i sine medarbejdere.

Med udgangspunkt i ledermatrixen arbejder vi os frem til, hvor du som leder skal styrkes.

Målet

På kurset bliver du inspireret og motiveret til:

 • At arbejde visionært på kort og lang sigt.
 • At udvise engagement og målrettet, værdibestemt lederadfærd.
 • At forstå vigtigheden af, at synlighed, nærhed og en god kontakt til medarbejderne øger samspillet, kommunikationen og resultatet.
 • At sikre en fælles kultur, herunder værdier og holdninger i virksomheden og opnå endnu bedre resultater sammen med medarbejderne.
 • At respektere, acceptere og udnytte hele organisationen med de stærke og svage sider som dine lederkolleger og medarbejdere har.
 • At sikre at du altid vil kunne tiltrække, udvikle og fastholde de bedste og dygtigste medarbejdere i branchen.
 • At få ny energi og forstå vigtigheden af selv at videregive denne energi.

Indholdet

 • Hvad har de bedste gjort og hvad gør de bedste ledere i dag?
 • Hvad kan du lære af de bedste ledere?
 • Hvordan kan du arbejde dagligt med Building Leadership?
 • Hvordan får du mere “produktiv ledertid?”
 • Hvordan arbejder du effektivt med kommunikation?
 • Hvordan inspirerer, udvikler og klargør du organisationen til at udføre de nødvendige indsatser?
 • Hvordan sikrer du at strategien og opgaverne føres ud i livet med de 7 eksekveringsdiscipliner?

Med Building Leadership opnår du:

 • Ny inspiration, motivation, masser af energi og ikke mindst den nyeste viden inden for Leadership.
 • Markant og dokumenterbart øget effekt af din lederstil. Personligt, medarbejdermæssigt og virksomhedsmæssigt.
 • At navigere mere kraftfuldt i forandringer ud fra bevidstheden om dine styrker og svagheder.
 • At forstærke din egen performance som leder.
 • Bedre resultater på bundlinjen

Målgruppe

Topledere og mellemledere

Kursets opbygning

På kurset bliver du inspireret og motiveret gennem undervisning, dialog, erfaringsudveksling, individuelle opgaver og præsentationer. Pædagogikken på kurset er interaktiv med meget stor grad af deltagerinvolvering.

For mere information kontakt venligst

Ole Weiss

Mail: ow@mindweiss.com

Telefon: +45 40 57 65 55