Medarbejder-
udvikling

God ledelse fører en virksomhed til vækst og succes,
men det er ikke nok.

Det er medarbejdernes kompetencer og indsatser, der afgør virksomhedens resultat. Desværre er de færreste medarbejdere 100 % bevidste om virksomhedens overordnede strategi. Det kan vi sørge for, de bliver.

Vi arbejder med individuelt tilpassede forløb for den enkelte medarbejder såvel som for hele medarbejdergruppen.

Vores disciplin er at identificere, accelerere og forankre en profitabel adfærd og kultur.

Vi leverer den adfærd, som ledelsen ofte tager for givet, ikke har beskrevet eller finder banal. ”Det er jo voksne mennesker…,” tænker de fleste.

Vores yndlingskunder er (utål)modige og har ambitiøse mål, der kræver en ny adfærd at nå. Og fordi vi går dybere i analysen og bredere i forankringen, skaber vi den mest optimale værdi for vores kunders vigtige projekter.

Du kan læse mere om vores udviklingsforløb for medarbejdere nedenfor.

Udviklingsforløb for medarbejdere

Building Sales Power®

Building Sales Power®

For den enkelte sælger eller for hele afdelingen

Building Service Power®

Building Service Power®

For den enkelte sælger eller for hele afdelingen

Andre Udviklingsforløb

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Information & Kontakt