Analyser

Bag de bedste rekrutterings- og udviklingsforløb ligger et grundigt analyseforløb

 

I MINDWEISS kalder vi det Building Analytics. Her arbejder vi med den kvantitative og den kvalitative metode.

 

Den kvantitative metode anvender vi, når det kræves at kende til fænomeners udbredelse, deres fordeling eller hvorvidt der er sammenhæng med andre faktorer. Vores kvantitative undersøgelser gennemfører vi ved anvendelse af et online spørgeskema som værktøj.

 

Vores forskellige personlige profilanalyser er gennemført som en kvantitativ analyse.

Den kvalitative metode anvender vi, når det kræves at vi kommer særligt i dybden med et emne. Herved får vi mulighed for at producere en meget detaljeret og dybdegående analyse.

Vores kvalitative undersøgelser gennemfører vi ved et dybdeinterview gennem “face-to-face” interview, hvor spørgerammen er produceret på forhånd og ens for alle respondenter.

 

Vi gennemfører følgende:

  • Tilfredshedsanalyser
  • Kompetenceanalyser & Resultatanalyser
  • Profil- & referenceanalyser

 

Kontakt os for at høre mere
analyse
Tilfredshedsanalyser
tilfredshedsanalyse

Tilfredshedsanalyser

Kompetenceanalyser og Resultatanalyser

Kompetenceanalyser og Resultatanalyser

Profil- & Referenceanalyser
Profilanalyse

Profil- & Referenceanalyser