Energi, Vand & Varme

 

Interessen for den danske energisektor er ifølge erhvervs- og interesseorganisationen, Dansk Energi støt stigende og organisationen peger på, at dette bl.a. kan tilskrives vores succesfulde omstilling til mere grønne og energieffektive løsninger. Det betyder samtidig, at energisektoren har øget deres strategiske betydning, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en stigende eksport af dansk energi.

 

Dansk Energi påpeger derfor vigtigheden af, at netop denne sektor fortsætter med at udvikle sig, hvis vi, som land, skal kunne opretholde de konkurrencemæssige fordele ude i verden. Det stiller ifølge rådgivningsvirksomheden, Willis Towers Watson, krav til virksomhedernes evne til at tilbyde en effektiv, pålidelig og moderne infrastruktur og produktion såvel som et højt serviceniveau.

 

Denne tendens mærker vi også hos vores kunder i energisektoren, der udtrykker et ønske om at frembringe og udvikle netop disse egenskaber i deres organisationer. I MINDWEISS har vi derfor, gennem mange år, bistået vores kunder i energisektoren med organisationsudvikling og rekruttering af både ledere og specialister for løbende at sikre, at de er på forkant med udviklingen og efterspørgslen.

 

 

 

Energisektoren beskæftiger et stort antal højtspecialiserede medarbejdere

I vores arbejde med denne sektor har vi desuden erfaret, at kunderne typisk beskæftiger et stort antal højtspecialiserede medarbejdere, der ofte motiveres af den fagspecifikke udfordring i de enkelte projekter. Det stiller krav til organisationernes strukturelle og kulturelle praksis.

Opgaverne vi har løst for disse kunder spænder derfor bredt og omhandler bl.a., afdækning af organisationens kompetencer og potentiale, udvikling af disse gennem strukturerede uddannelsesprogrammer samt tilsikring af en fælles forankret retning blandt alle medarbejdere.

I den forbindelse har vi bl.a. vi løst udviklings- og rekrutteringsopgaver for virksomheder som Nordic Solar A/S, Glostrup Forsyning, Guldborgsund Forsyning, Danske Vandværker m.fl.

I ovenstående case-eksempel kan du se Adm. direktør hos Glostrup Forsyning, Bo Nørbjerg, fortælle om samarbejdet med MINDWEISS.

 

Vi er generalister i en verden af specialister

 

Som konsulenthus er vi generalister, der arbejder på tværs af brancher. Det er ikke branchen, der definerer vores tilgang til en opgave, men den unikke metode, vi har udviklet. Vores rolle er at klargøre kulturen i organisationen til at implementere og eksekvere den nye strategi og oversætte denne til direkte adfærd i virksomhedens hverdag. Det handler om at skabe en ny æra på fundamentet af den.

Kontakt os for at høre mere

 

Information & Kontakt