Energi , Vand & Varme

 

Klimaforhold, ændring af lovgivningsmæssige rammer og øget konkurrence har ændret energibranchen betydeligt i løbet af det seneste årti. Adressering af denne ændring kræver viden og indsigt i vedvarende energi, transmission og distribution i denne sektor.

Forskellen på at betjene borgere og kunder spiller en stor rolle en kulturtransformation og er en klar kritisk succesfaktor.

Vi har rekrutteret de rigtige specialister og ledere og vi har faciliteret transformationsprojekter.