Energi, Vand & Varme

 

Klimaforhold, ændring af lovgivningsmæssige rammer og øget konkurrence har ændret energibranchenbetydeligt i løbet af det seneste årti. Adressering af denne ændring kræver viden og indsigt i vedvarende energi, transmission og distribution i denne sektor.

Forskellen på at betjene borgere og kunder spiller en stor rolle en kulturtransformation og er en klar kritisk succesfaktor.

Vi har rekrutteret de rigtige specialister og ledere og vi har faciliteret transformationsprojekter.

For mere information kontakt venligst

 

Ole Weiss

 

Marc Dulong