mindweiss+

Forvent noget mere
– og noget meget anderledes.

I MINDWEISS arbejder vi ud fra et nedfældet værdigrundlag, der beskriver den fremherskende kultur hos os som vi opleves af medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Vi er beviste om vores værdier og vi bruger dem aktivt som rettesnor for de mål vi sætter os for og måden vi indfrier dem.

Vores værdigrundlag kan derfor sammenfattes således:

Mission statement:

Vi leverer viden, der skaber vækst

Purpose:

Vi ændrer nuet

Værdier:

  • Vi er nysgerrige
  • We leave no one behind
  • No bullshit

I det følgende kan du læse om, hvad det konkret betyder for vores dagligdag og vores forretning.

MINDWEISS er et konsulenthus, der bistår organisationer og virksomheder i alle dele af udviklingsprocessen. Vi kommer ikke med et færdigsyet koncept, men tager udgangspunkt i virkeligheden og tilpasser vores indsats til organisationens behov.

Vi identificerer udfordringerne og sætter ord på de ressourcer, virksomheden måtte mangle. Vi rekrutterer de bedste kandidater på baggrund af et bredt netværk af fagspecialister og med udgangspunkt i omfattende personanalyser, der afdækker kandidaternes fagfaglige, faglige og sociale kompetencer.

Vi rådgiver ledergruppen og arbejder med individuelt tilpassede forløb for den enkelte leder. Vi gennemfører målrettede udviklingsprogrammer for den enkelte medarbejder, for teamet og for organisationen som helhed, så alle arbejder mod samme mål og med udgangspunkt i samme værdier, holdninger og normer. Vi er nysgerrige i alt hvad vi laver.

Og vi sikrer, at alle er rede til at gå det ekstra stykke for at skabe den ønskede forandring.

I MINDWEISS A/S finder du en særlig ekspertviden på vores 2 primære forretningsområder; Rekruttering og Udvikling. Vi betjener en meget forskellig, men særdeles spændende kundeportefølje.

I vores kultur og miljø siger vi We leave no one behind, og med det mener vi, at vi redefinerer, hvad det betyder at være engageret og kompetent. Alle i og omkring MINDWEISS A/S er lidenskabelige omkring det, de gør, og alle arbejder hårdt for at gøre en forskel. For kunden, for vores virksomhed og for sig selv.

Kombinationen af ekstraordinært talent og spændende mennesker skaber et konkurrencedygtigt, men uformelt miljø – og en god platform at udvikle sig på. Hos os er der no bullshit eller smarte floskler. Vi er yderst ydmyge over for vores egen succes, men i særdeleshed over for vores kunders udfordringer.

Du vil som kunde såvel som medarbejder drage fordel af gode netværksmuligheder og få chancen for at lære af de allerbedste inden for deres område.

Hos MINDWEISS følger ikke et fast mønster eller en lige opadgående stige. Vi tror på at udvikle mennesker, ikke prototyper, så alle muligheder udvikles med det formål at hjælpe kundernes, vores medarbejderes og selvfølgelig MINDWEISS A/S’ ambitioner. Vi vil med andre ord: REACH HIGHER.

Kontakt os for at høre mere
hvidt hus

Mere om os

Vi lover dig 3 ting

Vi lover dig 3 ting

Information & Kontakt