Building
Service Power®

Værdibaseret serviceuddannelse

Kontakt os for at høre mere

 

Building Service Power®er en værdibaseret serviceuddannelse. Her sætter vi fokus på de rationelle serviceværktøjer og kundepsykologi, og vi perspektiverer disse i forhold til kulturen og adfærden i salgsafdelingen.

Building Service Power®er udviklet på baggrund af Building Leadership® som er vores lederudviklingskoncept. I forbindelse med udviklingen af dette har vi analyseret og vurderet mere tusinde ledere og identificeret, hvad de bedste ledere gør, og hvad vi kan lære af dem. Det er den viden, vi her giver videre.

I vores analysearbejde har vi opnået en klar forståelse af, hvilket syn de mere end tusinde ledere har på salg og service, og hvilke discipliner og hvilken adfærd der har givet de bedste resultater i deres respektive virksomheder. På baggrund af denne unikke viden har vi udviklet Building Service Power®.

 

På serviceuddannelsen får alle deltagere de salgs- og serviceværktøjer, de har brug for i jobbet som kundeservicemedarbejder. De bliver trænet med eksempler fra den virkelige verden i service- og kundeorienterede opgaver.

De lærer at sætte ambitiøse mål, at sælge sig selv, virksomheden og produkterne bedre gennem service, så alle opnår større succes.

At definere en servicefilosofi og arbejde efter den burde ikke være raketvidenskab, men hvordan er det i jeres organisation? Hvad er jeres servicefilosofi, og arbejder I efter den?

Kundeserviceudvikling for den enkelte medarbejder eller for hele afdelingen.

Glade og tilfredse kunder køber igen og anbefaler til andre. Derfor er god service et nøglebegreb.

Building Service Power®er en værdibaseret serviceuddannelse, hvor rationelle serviceværktøjer og kundepsykologi er i fokus.

På uddannelsen får deltagerne alle de serviceværktøjer, de har brug for i jobbet som kundeservicemedarbejder, og de bliver trænet i praktik fra den virkelige verden med salgs- og kundeorienterede opgaver.

Glade og tilfredse kunder køber igen og anbefaler til andre.

Med udgangspunkt i Building Service Power®og de serviceværktøjer, du har erhvervet dig fra tidligere uddannelser, kurser og seminarer, og/eller hvor du er i dag, coacher vi dig med det formål at stimulere og udnytte dine ressourcer optimalt, så du når dine mål og gør en forskel i serviceringen af jeres kunder.

Building Service Power®er optimalt som opfølgning på et servicekursus.

Building Service Power®er en effektiv opfølgning på dine tidligere uddannelser, kurser, seminarer – eller starten på din nye uddannelse og udvikling.

Vi drøfter og træner dig i dine udfordringer fra hverdagen.

Vi deltager i sambesøg, møder, præsentationer, personlige samtaler, lytter med på telefonen etc.

Vi giver dig personlig feedback, og du udarbejder en handlingsplan, der bruges som en slags “vandrejournal”. Målet er at følge din udvikling.

“Vandrejournalen” bruges som udviklings- og opfølgningsværktøj af:

 • Dig selv
 • Din nærmeste leder
 • MINDWEISS A/S

Mål med uddannelsen

At blive motiveret gennem virksomhedens og kundeservicemedarbejdernes værdier til:

 • At kunne gennemføre et for både kunderne og virksomheden udbytterigt, langvarigt, sikkert og professionelt samarbejde
 • At udvise engageret, målrettet og serviceorienteret adfærd
 • At forstå, at effektiv kommunikation er nøglen til selv at blive forstået
 • At forstå vigtigheden af effektiv planlægning
 • At få ny energi og forstå vigtigheden af selv at videregive denne energi
 • At forstå betydningen af kundepsykologi og herigennem brugen af den
 • At nå dine mål arbejdsmæssigt
 • At få større gennemslagskraft
 • At finde endnu større glæde og motivation i dit job
 • Vi coacher og udvikler dig til at lykkes

Indhold

Vi bruger dine stærke personlige værdier til at arbejde mere effektivt med:

 • Hvordan god planlægning sikrer din succes
 • Hvordan du anvender professionel kundepsykologi
 • Hvad succesrig kommunikation er både i telefonen og ude i marken
 • Hvilken betydning dit engagement har på kundeoplevelsen
 • Effektiv analyse af kundens behov
 • Er indvendingsbehandling nødvendig?
 • For at nå målet, skal du starte med slutningen
 • Hvad er optimal kundeservice?
 • Reklamationer
 • Konfliktløsning
 • Hvordan skal du følge op?
 • Masser af ny inspiration, motivation og energi
 • Bedre udnyttelse af din tid
 • Bedre forhold til kunderne, kollegerne og din chef
 • Endnu bedre resultater med din kundeservice
 • Kvalitetsstandarder
 • Planlægning – hvordan bruger du din tid optimalt?
 • Kvalificering af kunder, du møder
 • Kommunikation
 • Spørgeteknik
 • Aktiv lytning
 • Indvendingsbehandling
 • Kundepsykologi
 • EFU – argumentationsteknik
 • Økonomisk argumentation
 • Afslutningsteknik
 • Præsentationsteknik i telefonen

Udbytte

Udbyttet af forløbet er et afkast af fælles indsats og commitment. Vi støtter og vejleder til at rykke på de fælles mål og i forhold til at kunne gøre en forskel. Følger I vores råd og lytter til jer selv, kan vi love, at I hurtigt vil se og opleve effekten.

En succesrig kundeservicemedarbejder er et af virksomhedens vigtigste aktiver.

Med Building Service Power®opnår du:

 • Masser af ny inspiration, motivation og energi
 • Bedre udnyttelse af din tid
 • Bedre forhold til kunderne, kollegerne og din chef
 • Endnu bedre resultater med din kundeservice

Målgruppe

Alle med direkte kundekontakt, hvor målet er at servicere virksomhedens kunder.

Uddannelsens opbygning

På uddannelsen bliver du inspireret og motiveret gennem undervisning, dialog, erfaringsudveksling, individuelle opgaver og præsentationer.

Pædagogikken er interaktiv med en meget høj grad af deltagerinvolvering. Deltagerne er selv en vigtig del af uddannelsen.

Kontakt os for at høre mere
building service power

Udviklingsforløb

Medarbejderudvikling
medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Information & Kontakt