Building
Leadership®
for den nye
leder

Et lederudviklingskoncept
for den nye leder

Som ny leder træder du ind i en ny rolle på din arbejdsplads. Du bliver måske hurtigt den, de andre taler om, i stedet for den, de taler med. Og du får et andet forhold til de personer, du tidligere ”kun” var kollega med.

Findes “den fødte leder”? Nej, han eller hun er ikke født endnu – men du kan lære at blive en god leder. En leder, der er accepteret og respekteret af dem, du skal lede.

Building Leadership® for den nye leder giver dig en hurtig og effektiv start på lederrollen ved hjælp af en praktisk værktøjskasse.

Med udgangspunkt i Building Leadership®-konceptet og det, vi kan lære af de bedste ledere, har vi udviklet Building Leadership® for den nye leder for at give den nye leder de bedste forudsætninger for at udvikle sig i rollen.

Kontakt os for at høre mere

Målet

 • At give dig et indgående kendskab til konceptet Building Leadership®
 • At få synliggjort, hvad der gør de excellente ledere bedre, og hvad du kan lære af dem
 • At give dig øget indsigt i, hvilke krav lederrollen stiller til dig og dine leder- og kommunikationsfærdigheder
 • At skabe en god baggrund for at diskutere mål og karriereudvikling med din egen leder

Indholdet

 • Hvad er Building Leadership®?
 • Få succes i den nye lederrolle gennem viden om:
 • Hvad er lederens vigtigste ansvarsområder og arbejdsopgaver?
 • De forskellige lederstile
 • Hvordan du skaber balance mellem den “bløde” og den “hårde” leder
 • Samspillet mellem ledelsesværdier og personlige værdier
 • Hvordan opbygger og nedbryder du tillid hos andre mennesker?
 • Opbygning og udvikling af et team
 • Ledelse og udvikling af medarbejdere
 • Hvordan du arbejder med motivation og engagement
 • Hvordan du leder et møde
 • Hvordan du gennemfører effektive planlægnings- og udviklingssamtaler
 • Hvordan du arbejder effektivt med kommunikation
 • Hvordan du inspirerer, udvikler og klargør organisationen til at gennemføre de nødvendige indsatser
 • Hvordan du sikrer, at strategien og opgaverne bliver ført ud i livet med de 8 eksekveringsdiscipliner
 • Hvordan du får mere “produktiv ledertid”
 • Hvilke 21 ledelsesværktøjer, der skal sættes i spil for at blive excellent som leder

 

Togskinner ved hellerup station

Med Building Leadership® for den nye leder opnår du:

 • At blive klar til din nye rolle som leder med de bedste som inspiration
 • Masser af energi, motivation og ikke mindst den nyeste viden inden for Leadership
 • Markant og dokumentérbar øget effekt af din lederstil – personligt, medarbejder- og virksomhedsmæssigt
 • At kunne navigere mere kraftfuldt i forandringer ud fra bevidstheden om dine styrker og svagheder
 • Hurtigt at kunne bidrage til bedre resultater på bundlinjen

Målgruppe

Kurset henvender sig til den nyudnævnte leder og til medarbejdere, der endnu ikke har lederansvar, men er på vej.

Building Leadership® for den nye leder gennemføres individuelt såvel som for grupper.

Kontakt os for at høre mere

Udviklingsforløb

Medarbejderudvikling
medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Information & Kontakt