2. april 2018

Rekruttering og udvikling går nu hånd i hånd hos MINDWEISS

Ole Weiss har solgt 50% af sin virksomhed til rekrutteringsekspert Marc Dulong. Det betyder, at Mindweiss A/S nu ikke alene identificerer de ressourcer, kunden mangler, men også finder de rette kandidater og udvikler både ledere, medarbejdere og organisationen som helhed.

 

Det er ofte i tilfældighederne, de unikke muligheder opstår. Da Marc Dulong for et halvt års tid siden flyttede ind ved siden af Ole Weiss, blev en uformel snak over hækken indledningen på et nyt og spændende professionelt samarbejde. ”Da Ole fortalte, hvad han beskæftigede sig med, faldt tingene instinktivt på plads for mig, og jeg var ikke længe om at foreslå ham et partnerskab,” siger Marc Dulong.

 

Mens Marc Dulong har 20 års erfaring med rekruttering til alt fra store specialistvirksomheder til internationale equity funds og til brancher, der spænder fra den finansielle over IT til logistik, har Ole Weiss i 17 år drevet konsulenthuset Mindweiss med fokus på udvikling af organisationer, ledere og medarbejdere. ”Der findes altid uforløste potentialer, både i virksomheden og hos medarbejderne. Det kræver ofte nye øjne på hverdagen at kunne forløse dem og skabe bedre resultater. Mit udgangspunkt er altid ledergruppen, for den er afgørende for, hvordan virksomheden præsterer. Det er her, forandringsprocessen starter,” understreger Ole Weiss, der har en fortid som partner i Cultivator, hvor han i seks år bidrog med sin ekspertise inden for organisations- og lederudvikling, og som medstifter af det internetbaserede analyseinstitut Zapera (i dag YouGov).

Rekruttering og udvikling er uløseligt forbundet

Igennem årene har Ole Weiss arbejdet med mere end 35.000 mennesker i både danske og udenlandske virksomheder. Han har ofte været interim-ansat i perioder af 3 til 12 måneder for at få udfordringerne helt ind under huden. Det har givet en unik forståelse for de mekanismer, der arbejder i organisationer, og for de mennesker, der skal skabe forandringen. I forbindelse med enhver organisationsudvikling vurderer Ole Weiss som en naturlig del af processen, om virksomheden har de nødvendige ressourcer. ”Ofte er min anbefaling, at der suppleres med nye medarbejdere på specifikke poster. Hvor Mindweiss ikke tidligere har været en del af denne proces, kan vi med Marcs ekspertise nu bistå kunden i hele forløbet. Vi kan rekruttere og udvikle – eller udvikle og rekruttere. Det er svært at sige, hvad der kommer først, for de to er uløseligt forbundet. Derfor giver det rigtig god mening for os at arbejde sammen.”

Ambitionerne er store

Takket være et sandt naturtalent for at se mennesker, forstå deres kompetencer og matche dem til det rigtige job, har Marc Dulong gjort lynkarriere inden for headhunting. Som 33-årig blev han udpeget som en af fremtidens topledere af Berlingske Business. På det tidspunkt var han direktør i Randstad Professionals, en dengang ny gren af den verdensomspændende vikar- og rekrutteringsvirksomhed, som vækstede fra 0 kr. til knap 6 millioner kr. allerede det første år under Marc Dulongs ledelse. Herefter blev han headhuntet til Compass Human Resources Group som direktør for business development og kun et år senere udnævnt til equity partner, hvilket gav ham en plads i den nordiske ledergruppe. ”Selvom jeg var rigtig glad for mit arbejde og på alle måder følte mig fagligt udfordret, levede drømmen om en tilværelse som selvstændig i mig, og da jeg mødte Ole Weiss, gav det hele pludselig mening,” forklarer Marc Dulong.

Efterspørgslen er stor

I dag har Marc Dulong købt 50% af Mindweiss og fået titel af managing partner.
”Jeg har stor respekt for historien og alt det, Ole har skabt. Det er det, vi nu bygger videre på ved at tilføje et spændende nyt forretningsområde og således forene vores kompetencer. Målet er, at Mindweiss skal være et af de førende konsulenthuse, der som noget helt unikt kan varetage både rekruttering og udvikling. Selvom vi kun har været i gang i kort tid, har vi allerede mærket, at efterspørgslen i markedet er enormt stor.”

 

Marc Dulong er selv udførende på alle opgaver. Udover mange års erfaring med rekruttering, har han selv været leder i en længere årrække, og den indsigt bringer han naturligvis med i sin rolle som kundens fortrolige sparringspartner.
”Det er en grundig og meget struktureret proces at finde den rette person til et job. Ole og jeg har hver især og nu tilsammen et meget stærkt netværk af tunge fagspecialister og ved præcis, hvor vi skal henvende os for at finde de rette mennesker, uanset opgavens karakter. Det er altid bedste mand – eller kvinde – på opgaven. Mennesker, der brænder for det, de laver,” slutter Marc Dulong.

 

For yderligere oplysninger:
Ole Weiss, Founder,
Telefon: 70 26 27 17
mobil: 40 57 65 55

 

Marc Dulong, Managing Partner,
Mobil: 60 13 91 09