Building Sales Leadership®

At være en effektiv og succesrig salgsleder eller salgschef er en af de sværeste lederroller.

Du skal lægge øre til meget samtidig med, at du skal udvise stor omsorg.

Du skal sætte høje og attraktive mål sammen med dine sælgere. Du skal styre deres indsatser i forhold til kunder, emner og produkter gennem konstruktiv dialog, og samtidig skal du være så tæt på dem, at du kan udvikle deres holdninger, træne deres færdigheder og øge deres motivation. For til sidst at stå på mål for deres resultater over for resten af ledelsen.

Med udgangspunkt i Building Leadership®-konceptet og det, vi kan lære af de bedste ledere, har vi udviklet Building Sales Leadership® for at give salgsledere og salgschefer de bedste forudsætninger for at opnå endnu større resultater.

Målet

Gennem Building Sales Leadership® vil vi give dig inspiration, motivation og træning i at opnå bedre resultater sammen med og gennem dine sælgere. Det sker ved brug af enkle teknikker og systemer til at planlægge, påvirke, styre og udvikle deres indsatser og ikke mindst motivere dem.

Du opnår endnu større forståelse for, hvor vigtig produktiv ledertid er, og du bliver bevidst om, hvordan du prioriterer din tid optimalt, så du skaber større resultater for den enkelte sælger, for teamet og for virksomheden.

Indholdet

  • Viden om, hvordan du kan inspirere, motivere og udvikle dine sælgere til kontinuerligt at nå større mål.
  • Udfordring i forhold til at udvikle dine sælgere til at blive bedre og dygtigere end dig selv.
  • Træning i håndtering af de “vanskelige” samtaler.
  • Inspiration til at levere de nødvendige indsatser.
  • Viden om, hvordan du kan motivere, udvikle og forstå dine medarbejdere, så du kan give både ros og kritik på en konstruktiv måde.
Building Sales Leadership

Med Building Sales Leadership® opnår du:

  • En solid værktøjskasse med konkrete og brugbare metoder til effektiv salgsledelse.
  • Rammerne til at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste sælgere.
  • Evnen til at kunne hæve ambitionsniveauet for den enkelte sælger gennem forståelse, kontinuerlig udvikling og motivation.
  • At mestre balancen mellem managementteorierne: Management By Objectives (MBO) og Værdibaseret Ledelse.

Målgruppe

Alle ledere, erfarne såvel som nye salgsledere og salgschefer, der har ansvar for salget.

Building Sales Leadership® gennemføres individuelt såvel som for grupper.

Building Sales Leadership gør dig til en bedre salgsleder eller salgschef

Udviklingsforløb

Medarbejderudvikling
medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Organisationsudvikling
Organisationsudvikling, tilpassede forløb for hele organisationen

Organisationsudvikling

Information & Kontakt