Building Sales Leadership®

At være en effektiv og succesfuld salgschef, er noget af det sværeste indenfor ledelse:
Du skal sætte høje og attraktive mål for dine sælgere. Du skal styre deres indsatser i forhold til kunder, emner og produkter gennem dialog, og samtidig skal du så tæt på sælgerne, at du kan udvikle deres holdninger, motivation og færdigheder.

Målet

Gennem Building Sales Leadership vil vi give dig inspiration og gøre dig i stand til at opnå bedre resultater sammen med og gennem dine sælgere. Det sker ved brug af enkle teknikker og systemer til at planlægge, styre, påvirke og udvikle deres indsatser.

Du får forståelse for hvor vigtig produktiv ledertid er, og bliver bevidst om hvordan du prioriterer din tid optimalt, så du skaber større resultater for den enkelte sælger, for teamet og for virksomheden.

Indholdet

 • Viden om hvordan du kan inspirere, motivere og udvikle dine sælgere til kontinuerligt at nå større mål.
 • Udfordring i forhold til at udvikle dine sælgere til at blive bedre og dygtigere end dig selv.
 • Træning i håndtering af de “vanskelige” samtaler.
 • Inspiration til at gøre de nødvendige indsatser.
 • Viden om hvordan du kan motivere, udvikle og forstå dine medarbejdere, så du kan give både ros og kritik på en konstruktiv måde.
 • Viden om hvordan du kan motivere, udvikle og forstå dine medarbejdere, så du kan give både ros og kritik på en konstruktiv måde.

Med Building Sales Leadership opnår du:

 • En solid værktøjskasse med konkrete og brugbare metoder til effektiv salgsledelse.
 • Rammerne for at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste sælgere.
 • At hæve ambitionsniveauet for den enkelte sælger gennem forståelse, kontinuerlig udvikling og motivation.
 • At mestre balancen mellem managementteorierne: Management By Objectives (MBO) og Værdibaseret Ledelse.
 • At blive inspireret på tværs af faglighed. Du møder salgschefer fra andre brancher med samme problemstilling som dig selv.
 • Mulighed for at udbygge dit netværk og sparre med ligesindede

Målgruppe

Alle erfarne såvel som nye salgsledere og salgschefer.
Alle ledere, som har salgsansvar for eksterne sælgere, interne sælgere og telefonsælgere.

Kursets opbygning

På kurset bliver du inspireret og motiveret gennem undervisning, dialog, erfaringsudveksling, individuelle opgaver og præsentationer. Pædagogikken på kurset er interaktiv med meget stor grad af deltagerinvolvering. Deltagerne er selv en vigtig del af kurset.

For mere information kontakt venligst

Ole Weiss

Mail: ow@mindweiss.com

Telefon: +45 40 57 65 55