Building
Personal
Service
Power®

Nå dine mål og gør en forskel.

Med udgangspunkt i Building Service Power, de serviceværktøjer du har erhvervet fra tidligere uddannelser, kurser og seminarer og/eller i hvor du er i dag, gennemfører vi coaching af dig med det mål, at stimulere og udnytte dine ressourcer optimalt, så du når dine mål og gør en forskel i serviceringen af jeres kunder.

Building Personal Service Power er den optimale løsning i opfølgningen af et servicekursus.

Building Personal Service Power er en effektiv opfølgning på dine tidligere uddannelser, kurser seminarer eller starten på din nye uddannelse og udvikling.

Vi drøfter og træner dine udfordringer fra hverdagen.

Vi deltager i sambesøg, møder, præsentationer, personlige samtaler, lytter med på telefonen etc.

Der gives personlige tilbagemeldinger og du udarbejder en handlingsplan der bruges som en slags “vandrejournal”. Målet er at følge din udvikling.

“Vandrejournalen” kan bruges som udviklingsværktøj af:

 • Dig selv
 • Din nærmeste leder
 • MINDWEISS A/S

Building Personal Service Power betyder:

 • At du når dine mål arbejdsmæssigt
 • At du får større gennemslagskraft
 • At du finder endnu større glæde og motivation ved dit job

Vi coacher og udvikler dig i at få det til at lykkes – vi gør en forskel, sammen med dig.

Fra værktøjskassen træner og coacher vi dig i:

 • Kvalitetsstandarder
 • Planlægning – hvordan bruger du din tid optimalt?
 • Kvalificering af kunder du møder
 • Kommunikation
 • Spørgeteknik
 • Aktiv lytning
 • Indvendingsbehandling
 • Kundepsykologi
 • EFU – argumentationsteknik
 • Økonomisk argumentation
 • Afslutningsteknik
 • Præsentationsteknik i telefonen
 • Præsentationsteknik i marken
 • Mødebooking
 • Reklamationer
 • Konfliktløsning
 • Personlig udvikling

Processen:

Vi starter med en personlig samtale, hvor vi lærer hinanden at kende, afdækker dine kompetencer, fastlægger dine mål og laver en handlingsplan. Handlingsplanen følger vi op løbende i samråd med dig.

Hvor:

BPSP-samtalerne kan foregå hvor som helst alt efter ønske og behov. F. eks på dit job eller hos MINDWEISS A/S. Tid og sted aftales fra gang til gang.

Tidsforbrug:

BPSP gennemføres efter klippekortmetoden med 10 klip á 1 – 3 timers varighed.

Udbytte:

Dit udbytte er et direkte afkast af din indsats og dit commitment. Vi støtter og vejleder dig til at rykke på dine mål og gøre en forskel.

Følger du vores råd og lytter til dig selv, kan vi love dig at du vil se og opleve effekten.

Udviklingsforløb

Lederudvikling

medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Organisationsudvikling

HR as a service

Information & Kontakt