Building
Personal
Sales
Power®

Individuel personlig salgstræning via klippekort
Nå dine mål og gør en forskel.

Med udgangspunkt i Building Sales Power®, i de salgsværktøjer du har erhvervet fra tidligere uddannelser, kurser og seminarer og/eller i hvor du er i dag, gennemfører vi coaching af dig med det mål, at stimulere og udnytte dine ressourcer optimalt, så du når dine mål og gør en forskel.

Personal Sales Power® er den optimale løsning i opfølgningen af en
salgsuddannelse.

Personal Sales Power® er en effektiv opfølgning på dine tidligere uddannelser, eller starten på din nye uddannelse og udvikling.

Vi drøfter og træner dine udfordringer fra hverdagen. Vi deltager i sambesøg, møder, præsentationer, personlige samtaler etc.

Der gives personlige tilbagemeldinger og du udarbejder en handlingsplan der bruges som en slags “vandrejournal”. Målet er at følge din udvikling.

“Vandrejournalen” kan bruges som udviklingsværktøj af:

 • Dig selv.
 • Din nærmeste leder.
 • MINDWEISS A/S.

Personal Sales Power® betyder:

 • At du når dine mål arbejdsmæssigt og privat.
 • At du opnår endnu større salgsresultater.
 • At du får større gennemslagskraft.
 • At du overvinder din frygt.
 • At du finder endnu større glæde og motivation ved dit job og i dit privatliv.

Vi coacher dig i at få det til at lykkes – Vi gør en forskel, sammen med dig!

Fra værktøjskassen træner vi dig i:

 • Kvalitetsstandarder.
 • Planlægning – hvordan bruger du din tid optimalt?
 • Kvalificering af kunder og emner.
 • Kommunikation.
 • Spørgeteknik.
 • Aktiv lytning.
 • Indvendingsbehandling.
 • Salgspsykologi.
 • EFU – argumentationsteknik.
 • Økonomisk argumentation.
 • Afslutningsteknik.
 • Præsentationsteknik.
 • Forhandlingsteknik.
 • Mødebooking.
 • Forhandlingsteknik.
 • Personlig udvikling.

Processen:

Vi starter med en personlig samtale, hvor vi lærer hinanden at kende, afdækker dine kompetencer, fastlægger dine mål og laver en handlingsplan. Handlingsplanen følger vi op løbende i samråd med dig.

Hvor:

Udviklingen / samtalerne kan foregå hvor som helst, alt efter dine ønsker og behov. Eksempelvis på dit job eller i vores lokaler i Hellerup.

Tidsforbrug:

Personal Sales Power® gennemføres efter klippekortmetoden med 10 klip á 1 – 3 timers varighed. Tid og sted kan aftales fra gang til gang eller fastlægges efter eget ønske.

Udbytte:

Dit udbytte er et afkast af din indsats og dit commitment. Vi støtter og vejleder dig til at rykke på dine mål og gøre en forskel.

Følger du vores råd og lytter til dig selv, kan vi love dig, at du vil se og opleve effekten.

Salgsuddannelsen Building Sales Power

Udviklingsforløb

Lederudvikling

medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Organisationsudvikling

HR as a service

Information & Kontakt