Sætter du handling bag dine ord og går foran som det gode eksempel?

Af Cecilie Rosentoft
Marketingkoordinator, MINDWEISS A/S

 

Ledelse er ikke kun at give ordrer, det er også at vise vejen! Om du vil det eller ej, så spejler dine medarbejdere sig i din adfærd, både når du er opmærksom på det, og når du ikke er. Det er derfor en rigtig en god idé at stræbe efter selv at vise og modellere den adfærd, du ønsker at se hos dit team, og at du er verbal omkring, når du selv mislykkedes med at efterleve dem.

 

Lederen som rollemodel for en positiv arbejdskultur

Noget af dét der differentierer et velfungerende team fra et ikke-velfungerende team er, at de har ledere, hvis adfærd afspejler det de siger, modsat de ledere, der siger én ting og gøre en anden. Så hvis du vil fremme en positiv arbejdskultur, øge produktiviteten og opbygge respekt overfor dine medarbejdere[1], er det helt essentielt, at du har din egen adfærd for øje. Det går f.eks., ikke, at du altid kommer for sent til møder, men forventer at andre kommer til tiden, eller at du prædiker om work-life balance på arbejdspladsen samtidig med, at du forventer at dine medarbejdere svarer på telefoner og mails døgnet rundt.

 

De bedste ledere inspirerer nemlig medarbejderne til at gøre det, de gerne vil have dem til, gennem deres egen adfærd, i stedet for at fortælle medarbejderne, hvad de skal gøre – og dét er med til at opretholde lederens integritet.

 

Et enkelt spørgsmål, der øger din selvbevidsthed markant

I artiklen “Like It or Not, You Are Always Leading by Example” af Michael Schrage for Harvard Business Review beskriver Schrage, hvordan ét spørgsmål, som lederen kan stille sig selv, kan øge vedkommendes selvbevidsthed markant mere, end en klassisk 360 graders analyse – nemlig spørgsmålet “How do you lead by example?”.[2]

Det tvinger nemlig lederen til at analysere sin egen adfærd og reflektere over, præcis hvornår de sætter gode standarder for teamet og hvilke konkrete handlinger de foretager sig, som rent inspirerer og influerer medarbejderne.

 

Er du en leder, der sætter standarden for dine medarbejdere?

Så kære leder, spørg dig selv, hvilke handlinger du egentlig foretager, som sætter standarden for dine medarbejdere? Hvad gør du, der influerer og inspirerer? Det er en rigtig god måde at få afsløret substansen af dit eget lederskab. Læs hele artiklen – den giver stof til eftertanke: https://hbr.org/2016/10/like-it-or-not-you-are-always-leading-by-example

 

Kontakt os for at høre mere

Kilder

[1] https://www.betterup.com/blog/leading-by-example#:~:text=To%20lead%20by%20example%20means,no%20place%20in%20today’s%20world.

[2] https://hbr.org/2016/10/like-it-or-not-you-are-always-leading-by-example