Sådan undgår du konflikter i din partnerdrevet virksomhed.

Af Marc Dulong
Managing Partner, MINDWEISS A/S

 

8 afgørende områder du skal have styr på.

I mere end 25 år, har vi i MINDWEISS bistået en del partnerdrevet virksomheder med specifik og konkret ledelsesrådgivning.

Vores disciplin er at identificere, accelerere og forankre en profitabel adfærd og kultur i virksomheden, og vi har igennem mange år bistået flere partnerdrevne virksomheder i deres udvikling på disse områder.

I denne artikel kigger vi lidt nærmere på de afgørende succeskriterier, man som partner i en partnerdrevet virksomhed bør og skal have styr på, men som vi erfaringsmæssigt kan se, at der ofte ikke er fokus på.

 

Ejerledede virksomheder og partnerdrevne forretninger repræsenterer spændende muligheder for iværksættere og erhvervsdrivende.
Det giver oplagte muligheder for at kombinere forskellige færdigheder, ressourcer og perspektiver for at opnå et fælles mål. Ambitionerne er ofte store og energierne på sit højeste.

Imidlertid, som i enhver anden forretningssituation, er der farer for potentielle udfordringer hen ad vejen partnerne i mellem, hvis ikke man gør sig klart, hvilke udfordringer der kan opstå,, og hvordan man håndterer dem.

Det er netop disse udfordringer vi i denne artikel kigger lidt nærmere på.

Partnerskaber er et komplekst økosystem, hvor hver partner bidrager med noget unikt, men også har forventninger til virksomhedens vækst og udvikling. Hvis disse forventninger ikke er tydeligt defineret, og der ikke er tilstrækkelige mekanismer til at håndtere konflikter, kan partnerskabet hurtigt stå over for udfordringer, der truer dets overlevelse.

Uden klare aftaler og veldefinerede strategier kan disse partnerskaber hurtigt blive kilden til frustration, hovedpine og stress for alle involverede.

I denne artikel vil vi med vores indsigt og baggrund udforske de primære nøgleområder, hvor konflikter kan opstå i ejerledet og partnerdrevet virksomheder.

Vi dykker ned i, hvordan man bedst undgår og håndterer disse udfordringer.

Ved at forstå disse afgørende succeskriterier og vedtage klare aftaler og strategier, kan partnerskaber opnå succes og langvarige sunde relationer.

 

1.Uklare ejeraftaler:

Alt for ofte er selve ejeraftalen uklart formuleret. Ejeraftalen bør indeholde oplysninger om, hvordan ejerskabet fordeles mellem partnerne, herunder procentandele, værdiansættelse af bidrag og potentielle ændringer i ejerskabsstrukturen over tid.
En uklar ejeraftale kan føre til stor usikkerhed og væsentlige konflikter, og det ses desværre alt for ofte, at de primære konflikter over tid relaterer sig til netop dette område. Derfor brug kompetent juridisk rådgivning til at få skabt en ejeraftale, der er tydelig, og som alle partnere kan acceptere.

 

2.Forventningsafstemning:

Dette område handler om at sikre, at alle partnerne har realistiske forventninger til deres rolle og bidrag til virksomheden. Dette inkluderer forventninger til ansvarsområder, arbejdsopgaver, arbejdsbyrden og økonomiske mål.
Urealistiske forventninger kan føre til stor skuffelse og konflikter. Det er tydeligt, at de partnerdrevet virksomheder, der fra start har styr på punkt 1 og 2 i langt højere grad klarer sig bedre og mere smidigt gennem svære udfordringer.

 

3.Beslutningsprocesser:

Dette område fokuserer på, hvordan beslutninger træffes i partnerskabet. Det er vigtigt at etablere klare retningslinjer for, hvordan beslutninger skal besluttes, hvilke beslutninger kræver enstemmighed, og hvilke kan uddelegeres. Uklarhed om beslutningsprocessen kan føre til beslutningskampe og ineffektivitet, som kan have fatale konsekvenser for virksomheden.

 

4.Finansiering og kapitalbehov:

Dette område omhandler, hvordan virksomheden finansieres, herunder kapitalindskud fra partnerne. Partnerne bør beslutte, hvordan de vil håndtere et eventuelt kapitalbehov og eventuelle yderligere investeringer. Uenigheder om finansiering er typisk den primære kilde til konflikter.

 

5.Exit-strategier:

Dette område handler om at planlægge for mulige exit-scenarier. Partnerne bør diskutere, hvordan de kan træde ud af virksomheden, hvis det bliver nødvendigt, f.eks. ved opsigelse af en partner eller ved et salg af virksomheden. Klare exit-strategier kan hjælpe med at undgå komplikationer i fremtiden.

 

6.Rollefordeling:

Dette område fokuserer på, hvordan roller og ansvar fordeles blandt partnerne. Det er vigtigt at definere, hvem der har ansvaret for forskellige områder, samt hvilke opgaver hver enkelt udfører. Dette gælder også for, hvilke beslutninger partnerne kan træffe for at undgå overlapning og usikkerhed omkring ansvar.

 

7.Konflikthåndtering:

Dette område omhandler, hvordan konflikter håndteres, når de opstår, for det gør de. Partnerne bør have en plan for at løse uenigheder, herunder muligheden for at inddrage en tredjepart som mediator. Klare metoder til konflikthåndtering kan hjælpe med at bevare partnerskabets harmoni og succes.

 

8.Kommunikation:

Åben og ærlig kommunikation er afgørende for at undgå misforståelser. Partnerne bør fastlægge retningslinjer for regelmæssig kommunikation og rapportering om virksomhedens status for at sikre, at alle er på samme side.

 

Det er vigtigt at understrege, at der ofte ligger en årsag fra fortiden til grund for en bestemt type adfærd.

Det betyder, at man altid skal give hinanden mulighed for eller hjælpe hinanden til at bryde ud af eventuelle dårlige og usunde mønstre.  Det er aldrig for sent at ændre nuet!

For at løse problemet er det derfor essentielt at få identificeret årsagerne til den bestemte type adfærd, og her kommer MINDWEISS ind i billedet.

Vi tager altid udgangspunkt i jeres virkelighed, og sørger for, at vores forløb gør en forskel og skaber værdi for den enkelte partner, for den samlede partnergruppe såvel som for hele virksomheden, der i sidste ende er med til at føre jeres virksomhed til vækst og succes.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis siger, hvad I har lyst til at høre, men altid, hvad der er vigtigt for jer at høre.

Er du nysgerrig efter at høre mere om, hvad MINDWEISS A/S kan gøre for jeres partnerskab og dermed hjælpe dig og din virksomhed? Så tøv ikke med at kontakte os.

 

Kontakt os for at høre mere