Medfølelsesbaseret ledelse er en nøglefaktor i at skabe en sund og succesfuld arbejdsplads

Af Cecilie Rosentoft
Marketingkoordinator, MINDWEISS A/S

 

I dag lider rigtig mange medarbejdere af stress, udbrændthed og faldende engagement på deres arbejdsplads. Faktisk er det i en så høj grad, at flere og flere vælger at opsige deres job, selvom de ikke har et andet på hånden, på trods af den økonomiske usikkerhed, der følger med arbejdsløsheden.

Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at virksomheder fokuserer på at fastholde deres ledere og medarbejdere, herunder er det afgørende at skabe loyalitet mellem virksomheden og medarbejderne. Selvom kompensation og andre fordele er vigtige elementer i fastholdelsen, så er det ofte de mere dybtfølte aspekter, der skaber varig loyalitet over for en organisation. I modsætning til hvad mange ledere måske tror, så har den seneste bølge af medarbejderflugt mindre at gøre med økonomi og mere at gøre med relationer (eller mangel på samme).

 

Medarbejderes beslutning om at blive i en stilling er afhængig af relationer og følelse af tilhørsforhold til virksomheden

En artikel fra Harvard Business Review [1] understreger, at en medarbejders beslutning om at blive i en stilling i høj grad hænger sammen med, om medarbejderen føler et tilhørsforhold til virksomheden – herunder, om de føler sig værdsat af deres leder og om de har omsorgsfulde og tillidsfulde kollegaer. Så hvordan kan du som leder bidrage til at skabe mere meningsfulde relationer i din organisation og øge loyaliteten? Ifølge artiklen, finder du løsningen i ét ord: medfølelse.

 

I artiklen defineres begrebet medfølelse som en følelsesmæssig reaktion på en andens kamp, der udspringer fra et oprigtigt ønske om at hjælpe. Det nytter altså ikke noget at udvise medfølelse over for andre af strategiske eller egoistiske årsager, medfølelsen skal komme fra et uselvisk og autentisk sted.

 

Det kan fx være, hvis en medarbejder går igennem en svær tid og oplever, at deres leder møder dem med medfølelse og støtte. Det vil betyde at medarbejderen føler sig set og hørt, og det vil styrke relationen mellem vedkommende og deres leder. Det er en gestus, der vil blive husket og værdsat, og det kan bidrage til at opbygge et endnu stærkere forhold baseret på tillid og omsorg.

 

Denne pointe bakkes op i artiklen ”5 Reasons Why Compassionate Leadership Is The Key To Success” fra Forbes, som hævder, at medarbejdere i stigende grad er utilfredse med at arbejde i virksomheder, hvor de ikke føler sig værdsatte. Her fremhæver de desuden, at forskning peger på, at medarbejdere hellere vil arbejde for virksomheder, der betaler lavere lønninger, hvis de til gengæld er mere fokuserede på medarbejdernes trivsel.[2]

 

Artikler fremhæver, at specifikt i sundhedsplejen har forskning vist, at medfølelse er forbundet med mindre udbrændthed blandt medarbejderne. Det, at værdsætte medarbejdere og tage sig af deres trivsel, kan altså forbedre deres velbefindende og mentale sundhed samt fremme en sund organisationskultur. Artiklen konkluderer samtidig, at medfølelse er en afgørende komponent i effektiv ledelse, og at investering i medarbejdernes trivsel, følelse af værdi og støtte kan bidrage til organisatorisk succes.

 

Noget tyder altså på, at medfølelse er afgørende for at skabe meningsfulde relationer og øge loyaliteten i en organisation. Det handler for lederen om at udvise autentisk omsorg og støtte til medarbejderne, især i svære tider. Medfølelse er mere effektivt end monetære fordele og kan føre til personlig og organisatorisk succes. Det kan bidrage til at fastholde medarbejdere, styrke organisationskulturen, forbedre medarbejdernes velvære og mentale sundhed.

 

Kontakt os for at høre mere

 

[1] https://hbr.org/2023/02/leading-with-compassion-has-research-backed-benefits

[2] https://www.forbes.com/sites/goldiechan/2022/08/18/5-reasons-why-compassionate-leadership-is-the-key-to-success/?sh=17dcc8a272ff