Ledelse med mening og formål

Af Klara Helene Rubæk Klinggaard
Research Consultant, MINDWEISS A/S

 

Følgende tekst tager udgangspunkt i artiklen why are we here? fra Harvard Business Review samt kapitel 2 fra Meningsledelse af Ib Ravn (2009)

 

Formår du som leder at skabe mening for dine medarbejdere?

Som leder er det vigtigt at forme virksomhedens vision, mission og strategi, og at få det til at leve i dine medarbejdere.

Der bliver dog sjældent snakket om mening, til trods for, at det er hele grundlaget for, hvorfor virksomheden eksisterer. Som leder er det vigtigt, at man formår at bygge bro mellem virksomheden og samfundet, så medarbejderne kan spejle sig selv i virksomheden. Ifølge Bains, er der syv områder, hvor man som leder kan skabe mening: gennem et livgivende formål, organisationens værdier og historie, et positivt brand, konkret nytte, selvrealisering, det at høre til og gennem belønninger og en god work-life balance (Ravn, Ib, Meningsledelse, 2009).

 

Giv dine medarbejdere et formål

Rigtig mange mennesker i dag ønsker at arbejde for virksomheder, hvis formål resonerer med dem både intellektuelt og følelsesmæssigt. Det betyder, at hvis du som leder vil have, at dine medarbejdere holdes engagerede og samtidig yder mere, så virksomheden kan vækste, skal du udover det ovenstående, kommunikere et eller flere formål – fordi hvordan skulle dine medarbejdere kunne komme på arbejde hver dag og knokle for netop din virksomhed, hvis de ikke ved hvad din organisation prøver at opnå og hvordan deres rolle er med til at understøtte det mål?

 

Formålene og udbredelsen af dem, er ledelsens eller den enkelte leders ansvar. Det er lederen, der hver dag skal gå forrest, og gennem ord og handlinger vise, hvilke værdier og formål, som virksomheden står for, hvorfor de eksisterer og hvad man som medarbejder bidrager med.

 

Det lyder måske ligetil, men et veldefineret formål er sjældent nok. Det er vigtigt, at det når ud til alle virksomhedens medarbejdere, kunder og interessenter. Enhver leder bør derfor spørge sig selv: Ved alle mine medarbejdere hvad vores kerneværdier er? Eller hvorfor virksomheden opstod, og hvilke behov vi går ind og dækker?

 

Som leder er det din opgave at sørge for ovenstående. For at sikre sig, at virksomhedens formål når ud over dørtrinnet på kontoret og ikke blot ender som en smart floskel på jeres hjemmeside, skal der investeres i de rigtige mennesker til de rigtige roller. Der skal findes ud af, hvor din virksomheds styrker er, og hvordan den kapacitet kan være med til at styrke jeres fælles formål.

 

Artiklen rådgiver den enkelte virksomhed i at udarbejde et veldefineret formål. Dog vil vi tillade os at blive i den del, der omhandler motivationen hos medarbejderen, og koble den sammen med begrebet Meningsledelse af Ib Ravn (oprindelig udviklet af Nina Tange og Lene Thomsen). Fordi en essentiel del af at holde en virksomhed sund og rask og ens medarbejdere motiveret er som sagt at skabe en mening i arbejdet – og det kan man, med veldefineret formål. Det viser sig nemlig, at mere end 90% af de virksomheder, der har klare og velformulerede formål, har en større vækst og profit end gennemsnittet (Blount, S, Leinwand, P, 2019).

 

 

Meningsfuld ledelse på tværs af generationer

Undersøgelser har vist, at både løn og gode kollegaer er vigtige motivationsfaktorer på arbejdspladsen, men det kan ikke kompensere for meningsløst arbejde. Her kommer endnu et vigtigt aspekt, som lederen skal være opmærksom på. På en arbejdsplads kan aldersspektret spænde bredt, hvilket stiller krav til den enkelte leder om, at kunne formidle og videregive virksomhedens formål på tværs af generationer.

 

Forskningsleder Jens Christian Nielsen fra Center for Ungdomsforskning ser specielt tre hovedpointer, som de unge går ud på arbejdsmarkedet med; De vil have mening, identitet og anerkendelse (Ravn, Ib, Meningsledelse, 2009). Deres arbejde skal altså have en høj grad af mening, de skal føle sig set og deres arbejde skal anerkendes. Det er derfor vigtigt, at man som leder kerer sig om meningsfuld ledelse. For når ens arbejde opleves som meningsløst, er der ingen som gider – og så falder virksomheden sammen.

 

Selv den dygtigste leder har en stor opgave foran sig, i en tid hvor der skal ledes på tværs af generationer og hvor medarbejderne i langt højere grad søger mening med deres job.

 

Hos MINDWEISS kan vi rådgive dig i, hvordan du viderefører din ledelse på bedst mulig vis. Vi tilbyder lederudviklingsforløb, både for den enkelte leder og for ledergrupper, så du/i kan stå stærkere og blive en bedre og mere hel leder, til gavn for medarbejderne, virksomheden og dig selv.

 

Kontakt os for at høre mere