Kompetencer indenfor bæredygtighed står højt på ønskelisten

Af Cecilie Rosentoft
Marketingkoordinator, MINDWEISS A/S

 

På dagens arbejdsmarked er der en stigende efterspørgsel efter kandidater med kompetencer indenfor bæredygtighed og grøn omstilling. Dette skyldes en række faktorer, som vi vil se nærmere på nu;

For det første er virksomheder i stigende grad opmærksomme på deres miljømæssige og sociale ansvar, og ønsker at implementere bæredygtige praksisser i deres forretningsmodel.

 

For det andet er investorer og kunder mere opmærksomme på virksomhedernes bæredygtighedspræstationer og forventer, at de tager ansvar for deres miljø- og samfundsmæssige aftryk. Dette presser virksomhederne til at rekruttere kandidater, der besidder de nødvendige færdigheder, der skal til, for at lede bæredygtighedsarbejdet.

 

Endelig er der også politisk opbakning til bæredygtighed og CSR-initiativer. Flere regeringer og internationale organisationer opfordrer virksomheder til at tage et større samfundsansvar, ligesom nationale og internationale retningslinjer på området bliver strammere, og det skaber en efterspørgsel efter kandidater, der kan hjælpe virksomheden med at imødekomme kravene.

 

I takt med at konkurrencen om ”grønne forretningseksperter” vokser, bliver et betydeligt antal medarbejdere fra diverse miljøorganisationer især rekrutteret til bank- og investeringsvirksomheder, sådan skriver Pilita Clark i artiklen A war for climate talent is hotting up fra Financial Times. I artiklen beskrives det, at der er stor konkurrence om eksperter indenfor grønne investeringer, og at flere og flere virksomheder i finanssektoren er villige til at tilbyde meget høje lønninger, for at få fat i dem. Det, der står klart er, at efterhånden som klimaændringer bliver en mere presserende bekymring, er kandidater, der har beskæftiget sig med den grønne dagsorden, blevet attraktive. Artiklen fremhæver desuden, at LinkedIn i sidste måned rapporterede, at Bæredygtighedschef var den næst hurtigst voksende jobtitel i Storbritannien,[1] hvilket blot er med til at understrege den pointe.

 

Risiko for at falde bagud i konkurrencen om de bedste medarbejdere

Efterspørgslen efter grønne eksperter forventes at stige i de kommende år, især fordi den yngre generation i stigende grad vælger karriereveje, der er mere i overensstemmelse med deres værdier og bekymringer omkring klimaforandringer. Ifølge en undersøgelse foretaget af YouGov for Lederne blandt 1562 beskæftigede danskere, mente 41% af deltagerne, at det er vigtigt, at deres arbejdsplads fokuserer på FN’s verdensmål. Dette er en stigning fra en tidligere undersøgelse, hvor kun 29% havde svaret på samme måde.[2]

Det illustrerer med alt tydelighed hvor vigtigt det er, at virksomhederne kan tilbyde meningsfulde job og en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler, at de bidrager til at løse de problemer, som vores samfund står overfor, hvis de skal kunne tiltrække de bedste kandidater.

 

Disse tendenser kan vi godt genkende hos MINDWEISS. Det seneste år har vi hjulpet vores kunder med at besætte stillinger på alle niveauer, i og omkring profiler, der er forankret i bæredygtighed.

Lige nu oplever vi, at efterspørgslen på de grønne profiler er stort blandt en lang række af vores kunder og vi har en klar forventning om, at det er en tendens, som vil fortsætte. Mangler du grønne profiler i din virksomhed? Så kontakt os for at høre mere.

 

Kontakt os for at høre mere

 

[1] https://www.ft.com/content/8412db41-dce1-44a7-9417-25a3a534ee54

[2] https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/ansatte-taender-paa-ansvarlighed