Senioringeniør

Ansøgningsfrist: 01-03-2024

På vegne af vores kunde, Green Power Denmark, søger vi en senioringeniør, der med sin solide erfaring skal understøtte den grønne omstilling i Danmark og bidrage til at udvikle det danske el-distributionsnet. Stillingen er en unik mulighed for at blive en del af Danmarks grønne erhvervsorganisation.


 


 


Med direkte reference til afdelingschefen i deres nettekniske afdeling vil du spille en central rolle i samarbejdet med el-distributionsselskaberne i Danmark.


 


 


Dine ansvarsområder i rollen kan – afhængigt af kompetencer og interesseområder – overordnet sammenfattes til:


 


  • Komponenter og Asset Management, fx analyser af restlevetider på elanlæg og komponenter, herunder kabler, transformere, koblingsanlæg, elmålere og sensorer, analyse af forskellige tekniske forhold mv.


 


  • Nettilslutning af produktion og forbrug, fx udarbejdelse af netregler, formidling af gældende tekniske og juridiske regler for nettilslutning og elkvalitet samt løbende opdatering og nytænkning af reglerne mv.


 


  • Netudvikling, netanalyser og netmodellering, fx simulering, modellering og dataanalyse af netdata, netudviklingsplaner, dimensioneringskriterier mv.


 


  • Netdrift, fx benchmark af kvalitet i leveringen, fejl og afbrud, leveringssikkerhed, beredskab, personsikkerhed, fleksibilitet mv.


 


I stillingen vil du både arbejde projektbaseret, selvstændigt og tværfagligt, ligesom du til tider vil indgå i arbejdsgrupper og udvalg og kommunikere med myndigheder, deltage i standardiseringsarbejde mm.


 


 


Erfaren ingeniør med stærke formidlingsevner


Du kommer med en ingeniøruddannelse inden for stærkstrøm, elektrisk energiteknologi eller lignende og har mindst 5 års erfaring inden for det stærkstrømstekniske område. Det er essentielt, at du besidder viden om og erfaring med det danske elnet, ligesom vi gerne ser, at du har erfaring fra politisk ledede organisationer. Du har desuden stærke formidlingsevner og kan skrive tekniske vejledninger, notater og rapporter og er i stand til at videreformidle komplekst stof.


Afhængig af dit interessefelt besidder du kompetencer inden for relevante analyse-, simulerings- og modelleringsværktøjer, fx Power Factory, R, Python, MatLab el.lign.


 


                         


Analytisk og udadvendt teamplayer


Som person er du imødekommende og besidder gode sociale kompetencer, hvor du evner at få mennesker til at mødes og nå til enighed samt håndtere potentielle uenigheder. Du er god til at tilegne dig ny viden, går analytisk til dine opgaver og arbejder for pragmatiske løsninger. For at få succes i stillingen er det desuden vigtigt, at du både evner at arbejde selvstændigt, men også kan indgå et team, hvor du gerne deler ud og bidrager med din erfaring, ligesom du er i stand til at lære fra dig.


 


 


Om Green Power Denmark


Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor, hvor de agerer i krydsfeltet mellem økonomi, politik og teknik. De hjælper de danske energiselskaber med løsninger, der kan understøtte de politiske visioner for energisektoren i Danmark og bidrage til en effektiv elektrificering af alle sektorer. De har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.


 


 


For mere information se desuden: https://greenpowerdenmark.dk


 


Søg stillingen


Du søger stillingen ved at følge linket ”Søg stillingen” og indsende dit CV. Ansøgere vurderes løbende. Vi ser frem til at læse dit CV

Søg stilling