Har din medarbejder sagt op, uden at sige det højt?

Af Cecilie Rosentoft
Marketingkoordinator, MINDWEISS A/S

 

I kølvandet på coronakrisen står det lysende klart, at vores holdning til arbejdslivet har, og stadig er ved at ændre sig.

For det første har et arbejdsmarked, der i den grad er arbejdstagers marked, ændret magtbalancen, hvilket betyder, at det både er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere. Som konsekvens, er lederne nødsaget til at gøre sig meget mere umage, hvis de vil have nogen forhåbninger om at tiltrække og fastholde en medarbejderstab af kvalificeret arbejdskraft.

 

Et opgør med det altoverskyggende arbejdsliv

Derudover har coronakrisen skabt nye perspektiver på den måde arbejdslivet er indrettet og givet plads til refleksion. Tanker omkring hvad et meningsfuldt liv indebærer, hvilke værdier vi står for, og hvad vi egentlig gider at bruge vores tid på, har fået plads til at fylde. Det har betydet, at flere er blevet opmærksomme på, at et arbejde ikke må blive ens identitet og at hele livet ikke bør dedikeres arbejdspladsen – og det stiller krav til virksomhederne![1]

Disse perspektiver har kastet lys over et nyt fænomen; nemlig quiet quitting.

Quit quitting er et begreb, der gør op med nutidens travlhedskultur, hvor udbrændthed og stress hersker. En medarbejder der ”quiet quitter” begynder altså at sætte flere grænser og tager en beslutning om at gøre lige præcis det, vedkommendes kontrakt foreskriver, men heller ikke mere end det.[2]
Man holder sig så at sige under radaren, og investerer sig personligt mindre i virksomheden.

Det er dog vigtigt at pointere, at en medarbejder der ”quiet quitter”, ikke stopper med at passe sit arbejde, men derimod handler det om, at vedkommende tager ansvar for sit liv og sætter en grænse for, hvor meget arbejdet må fylde. De siger altså nej at være tilgængelige døgnet rundt, nej til at arbejde flere timer, end det der står i deres kontrakt, og nej til ikke at have tid til familie, venner og fritidsinteresser.[3]

 

Konsekvenserne du måske overser

Og hvad betyder det så for den enkelte leder? For det er vel I og for sig fint nok, at nogle medarbejdere tager denne beslutning. Problemet opstår, hvis tendensen spreder sig betydeligt i en virksomhed, fordi det alt andet lige er nødvendigt at have nogle medarbejdere, der har lyst til at ydre dét ekstra, hvis man som leder har en ambition om, at virksomheden skal udvikle sig – og det er nok de færreste ledere, der kan sige fra fri fra at have den ambition.[4]

 

Derudover kan det have negative konsekvenser for den medarbejder, der vælger at quiet quitte. Hvis den pågældende medarbejder eksempelvis begynder at isolere sig selv fra det sociale sammenhold på arbejdspladsen, ved fx at arbejde mere og mere hjemmefra, kan det i sidste ende kan føre til psykisk mistrivsel hos medarbejderen. Og hvad stiller det så af krav til den enkelte leder at kunne håndtere, når medarbejderen kommer så langt ud?

 

En god relation er alfa omega

Coronaen har muligvis sat skub i tendensen, men en artikel fra Harvard Business Review peger på, at hovedårsagen til at quiet quitting spreder sig, er et resultat af dårlig ledelse.

I en undersøgelse blandt mere end 13.000 medarbejdere sammenlignede man to datapunkter, henholdsvis medarbejdernes vurdering af deres leders evne til at “afbalancere opnåelse af resultater med hensyn til andres behov” og “medarbejdernes vurderinger af, i hvilket omfang deres “arbejdsmiljø er et sted, hvor folk ønsker at gå den ekstra mil” hvilket viste, at de ledere, der er dårlige til at skabe en relation til sine medarbejdere, har tre til fire gange så mange “quiet quitting” medarbejdere, i forhold til de mest effektive ledere.[5]

Noget tyder altså på, at quiet quitting i mindre grad handler om medarbejderes villighed til at give den en ekstra skalle, og mere om lederens evne til at opbygge en relation til medarbejderne.

 

Kære leder, det er tid til at forbedre dit lederskab

Vi har endnu ikke set det fulde omfang af quiet quitting og de dertilhørende konsekvenser. Hvad vi kan håbe på er, at tendensen bliver en katalysator for, at flere ledere tager et kig på deres lederstil og forbedrer den. Det kan fx være at blive bedre til at lytte til medarbejderne, anerkende dem, give konstruktiv feedback og fremhæve, hvordan netop deres arbejde, har betydning og skaber værdi i virksomheden. Derudover bør lederen tjekke ind på, om medarbejderne har en rimelig arbejdsbyrde, som betyder, at de kan vedligeholde en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. [6]

 

Skal vi hjælpe dig med at nedbringe antallet af quiet quitters i din virksomhed?

Hos MINDWEISS tilbyder vi lederudviklingsforløb, så du kan stå stærkere og blive en bedre og mere hel leder, til gavn for medarbejderne, virksomheden og dig selv. Vores lederudviklingsforløb tager afsæt i lederens naturlige personlighed, og fremelsker lederens mindre udviklede sider, så der skabes en mere “hel” leder. Kontakt os for at høre mere.

Kontakt os for at høre mere

 

[1] https://www.lederweb.dk/artikler/quiet-quitting-hva-for-noget/

[2] https://hbr.org/2022/09/when-quiet-quitting-is-worse-than-the-real-thing.

[3] https://coachingbyschneider.dk/quiet-quitting-er-ikke-et-oenske-om-at-faa-en-opsigelse/

[4] https://www.lederweb.dk/artikler/quiet-quitting-hva-for-noget/.

[5] https://hbr.org/2022/08/quiet-quitting-is-about-bad-bosses-not-bad-employees

[6] https://www.techtarget.com/whatis/feature/Quiet-quitting-explained-Everything-you-need-to-know