Behov for retningslinjer i forhold til seksuel chikane i konsulentbranchen

Af Christina Rex for Mindweiss A/S
Journalist, Christina Wex KOMMUNIKATION

 

Alle arbejdsgivere har et ansvar for, at seksuel chikane ikke finder sted på arbejdspladsen. Men hvad med de brancher, hvor en del af medarbejderens arbejde foregår ude hos en kunde?

Det var først, da man i konsulentvirksomheden MINDWEISS oplevede, at en medarbejders grænser igennem længere tid blev overskredet af en kunde, at behovet for en klar politik på området blev tydeligt. Nu opfordrer MINDWEISS til debat i branchen.

”I både rekrutterings- og udviklingsforløb kommer konsulent og kunde naturligt tæt på hinanden. Et godt forløb handler rigtig meget om kemi, og forholdet kan ofte blive næsten venskabeligt,” siger founder Ole Weiss.

”Det er til gengæld også her, der åbnes for en mulig grænseoverskridende adfærd, fordi balancen mellem en kammeratlig og en flirtende tone er hårfin.”

Som i de fleste andre konsulentvirksomheder med rekruttering og udvikling som speciale er mange af MINDWEISS’ ansatte kvinder, de fleste af dem unge.

”Det kan være vanskeligt for unge kvinder, som måske er relativt nye på arbejdsmarkedet, at finde ud af, om der virkelig er tale om en grænse, der bliver overskredet, eller de bare er ”sarte”. Det ansvar skal de ikke bære.”

Det kan være de små ting; et kram, der bliver holdt lidt for længe, en sms eller mail med et tvetydigt indhold, et kompliment med en undertone.

”Vi har i de senere år hørt hårrejsende fortællinger fra flere brancher, men i vores er det ikke noget, der har været fokus på. Det mener vi er nødvendigt,” siger Marc Dulong, managing partner.

Kræver resolut handling

Det var, da en medarbejder igennem et forløb på et halvt år, oplevede, at en kundes tone blev mere og mere seksuelt orienteret, at man i MINDWEISS besluttede sig for at formulere konkrete retningslinjer, så de ansatte kan føle sig trygge og tydeligt bakket op af ledelsen.

”Vi var i løbende dialog med medarbejderen, som var erfaren og mente, at hun var i stand til at sætte sine egne grænser. Til sidst gik det dog så langt over stregen, og vi besluttede at ophæve samarbejdsaftalen,” siger Marc Dulong.

”Vi har ikke alene et ansvar for vores medarbejdere, men i høj grad også for de kandidater, vi sender ud til virksomhederne. Mens vi bruger meget tid på at undersøge kerneforretning og værdisæt, inden vi indleder en rekrutteringsproces, er der ting, vi ikke kan vide, før vi kommer tættere på. Så meget desto vigtigere er det at handle resolut, når vi oplever, at noget er galt.”

Opfordring til debat

I dag ved medarbejderne i MINDWEISS, at hvis de får bemærkninger eller andet, der overskrider deres grænser, skal de sige fra. Sker det igen, skal de informere ledelsen, som opsiger kontrakten på stedet.

”Det står i vores samarbejdsaftaler, at vi kan opsige samarbejdet, hvis vi bliver bekendt med kriminel adfærd, og seksuel chikane er kriminelt,” understreger Ole Weiss.

Og så behøver krænkende adfærd ikke kun at handle om seksuel chikane. Der kan også være tale om racisme eller anden form for diskriminering.

”Vi vil gerne åbne en debat i konsulentbranchen om, hvordan vi beskytter både medarbejdere og kandidater – og hvilke etiske retningslinjer vi kan etablere,” slutter Ole Weiss.