Julie Sommer

Partner – Head of Communication & Research

Julie Sommer, Partner – Head of Communication & Research, har været en del af MINDWEISS siden januar 2018. Julie indgår til daglig i de taktiske såvel som operationelle dele af beslutningsprocesserne og er således en betroet sparringspartner. Julie er Researchansvarlig og tilsikrer, at researchprocesserne i MINDWEISS altid lever op til de høje standarder, som virksomheden har sat og er kendt for blandt tidligere og eksisterende kunder.

 

Med en Master i International Business Communications fra CBS, bidrager Julie med en analytisk tilgang og en udpræget forretningsforståelse. Som resultat heraf blev Julie udvalgt til at indgå i Danske Banks specialeprogram, hvor hun agerede ekstern rådgiver i forbindelse med en større forandringsproces i forandringsledelse.

 

Julie har tidligere været ansat på PR og Kommunikationsbureau, hvor hun har hjulpet virksomhedens kunder med at optimere deres brandværdi og tilstedeværelse i de, for brandet, relevante medier. Julie har derfor solid erfaring med virksomhedsanalyse, segmentering og eksekvering – kompetencer hun, til stadighed, arbejder koncentreret med i opfyldelsen af kundernes udviklings- og rekrutteringsmål i MINDWEISS.

Kontakt

js@mindweiss.com

+45 60 13 91 08

LinkedIn