Patent Attorney – Engineering & IT

Ansøgningsfrist: 31-08-2022

På vegne af vores kunde, CHAS. HUDE A/S, en af Danmarks førende patent- og varemærkerådgivningsvirksomheder, søger vi faglige og kommercielt velfunderede Patent Attorneys med speciale i Engineering & IT (software) til kontoret i Aarhus eller København.


 


Traditionsrigt og velrenommeret IP-konsulenthus


CHAS. HUDE A/S, et af Danmarks ældste og mest velrenommerede full service IP-konsulenthuse, opruster lige nu på deres i forvejen kompetente medarbejderstab. Virksomheden beskæftiger mere end 30 højtuddannede og højtspecialiserede medarbejdere. CHAS. HUDE A/S repræsenterer desuden en stærk markedspositionering med klare ambitioner om yderligere ekspansion.


 


Med direkte reference til hhv. CHAS. HUDE A/S’ patentafdelingens seniorpartner, bliver du medansvarlig for varetagelsen af en kundeportefølje herunder betjening af eksisterende kunder og, i mindre grad, også for udbygning af porteføljen med tilføjelse af nye kunder. Dine primære ansvarsområder kan derfor sammenfattes til:


 


  • At fastholde og yde strategisk patentrådgivning til eksisterende kunder
  • At medvirke til at tiltrække og servicere nye kunder
  • At have interesse i at medvirke i udvikling og afholdelse af salgs- og marketingaktiviteter


 


I forlængelse af disse ansvarsområder tilsikrer du en fortsat videreudvikling af processer og arbejdsgange. Herved bidrager du kollektivt såvel som individuelt til virksomhedens videre vækst. Det gør du ved at omsætte strategi til handlingsorienteret praksis i tæt samarbejde med dine kolleger. På samme måde tiltrækker og betjener du nye kunder med et øget fokus på relationer og netværk. Endvidere bidrager du aktivt i udvikling og afholdelse af salgs- og marketingaktiviteter.


 


I arbejdet med dette skaber du overblik og prioriterer selvstændigt dine arbejdsopgaver. Du formidler ny viden og sparrer med dine kolleger, hvorved viden bliver en central præmis for kompetenceudvikling.


 


Patent Attorney med speciale i Engineering & IT (software)


Som CHAS. HUDE A/S’ nye patentrådgiver kommer du med erfaring fra IPR-rådgivning, ligesom du er kreativ og akkvisitiv ved at tilføre nye kunder til porteføljen.


 


Du trækker derfor på konkret erfaring fra rådgiverbranchen eller industrien, ligesom du kommer med en stor faglig ballast inden for fagområderne Engineering & IT (software); gerne med en relevant ph.d., hvorfor du er i stand til at gå i dialog med forskere på et højt specialiseret niveau.


 


Samtidig repræsenterer du stærke, kommunikative egenskaber, herunder særligt i forhold til argumentationsdisciplinen, hvor du agerer professionelt på dansk såvel som engelsk i skrift og tale. Endelig er du i stand til at indtage en kreativ tankegang, hvorfor du evner at anskue sager fra flere vinkler.


 


Kort om CHAS. HUDE A/S


CHAS. HUDE A/S er et af Danmarks ældste full-service IP-konsulenthuse grundlagt i 1896. Kunderne tæller et bredt udsnit af danske og udenlandske virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner, iværksættere og opfindere. Ambitionen er at gøre en forskel som betroet rådgiver inden for alle områder af immaterialretten; fra strategiske overvejelser til registrering og håndhævelse af rettigheder for patenter, varemærker og design på det fysiske og det digitale marked – nationalt og internationalt.


CHAS. HUDE A/S har mere end 25 højtuddannede og højtspecialiserede medarbejdere fordelt på moderne kontorer centralt placeret i København og Aarhus med offentlig transport lige til døren og fri parkering.


Læs mere om CHAS. HUDE A/S på www.chashude.dk


 


Søg jobbet


Du søger jobbet ved at klikke på knappen Søg stillingen i denne annonce og uploade dit CV. Vi behandler ansøgninger løbende og ser frem til at høre fra dig.


 


For yderligere information om CHAS. HUDE A/S se desuden: www.chashude.dk

Søg stilling