Ingeniør

Ansøgningsfrist: 01-03-2024

På vegne af vores kunde, Green Power Denmark, søger vi en nyuddannet ingeniør, der gennem sit teoretiske fundament kan bidrage til at øge den grønne omstilling i Danmark. Dette er en unik mulighed for at udvide din faglige og professionelle horisont ved at blive en del af et kompetent team i Danmarks grønne erhvervsorganisation.


 


Med direkte reference til afdelingschefen i deres nettekniske afdeling vil du sammen med resten af teamet spille en afgørende rolle i samarbejdet med el-distributionsselskaberne i Danmark.


 


 


Dine ansvarsområder i rollen kan – afhængigt af kompetencer og interesseområder – være indenfor en eller flere af nedenstående områder:


 


  • Komponenter og Asset Management, fx analyser af restlevetider på elanlæg og komponenter, herunder kabler, transformere, koblingsanlæg, elmålere og sensorer, analyse af forskellige tekniske forhold mv.


 


  • Nettilslutning af produktion og forbrug, fx udarbejdelse af netregler, formidling af gældende tekniske og juridiske regler for nettilslutning og elkvalitet samt løbende opdatering og nytænkning af reglerne mv.


 


  • Netudvikling, netanalyser og netmodellering, fx simulering, modellering og dataanalyse af netdata, netudviklingsplaner, dimensioneringskriterier mv.


 


  • Netdrift, fx benchmark af kvalitet i leveringen, fejl og afbrud, leveringssikkerhed, beredskab, personsikkerhed, fleksibilitet mv.


 


I stillingen vil du både arbejde projektbaseret, selvstændigt og tværfagligt, ligesom du på sigt også vil deltage på møder i arbejdsgrupper og udvalg.


 


 


Nyuddannet ingeniør med gåpåmod


Du kommer med en ingeniøruddannelse inden for stærkstrøm, elektrisk energiteknologi eller lignende og har opbygget et stærkt teoretisk fundament, som du ønsker at bygge videre på. Du besidder viden om og erfaring med det danske elnet, ligesom du har stærke formidlingsevner og kan skrive tekniske vejledninger, notater og rapporter og er i stand til at videreformidle komplekst stof. Du besidder desuden kompetencer inden for relevante analyse-, simulerings- og modelleringsværktøjer, fx Power Factory, R, Python, MatLab el.lign.


 


                         


Analytisk og nysgerrig teamplayer


Som person er du imødekommende og tager ansvar for dine opgaver. Du er god til og brænder for at tilegne dig ny viden, går analytisk til dine opgaver og arbejder for pragmatiske løsninger. For at få succes i stillingen er det desuden afgørende, at du evner både at arbejde selvstændigt, men også kan indgå et team, ligesom det er vigtigt, at du selvstændigt tager initiativ til sparring når der er behov for det.  


 


 


Om Green Power Denmark


Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor, hvor de agerer i krydsfeltet mellem økonomi, politik og teknik. De hjælper de danske energiselskaber med løsninger, der kan understøtte de politiske visioner for energisektoren i Danmark og bidrage til en effektiv elektrificering af alle sektorer. De har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.


 


 


For mere information se desuden: https://greenpowerdenmark.dk


 


Søg stillingen


Du søger stillingen ved at følge linket ”Søg stillingen” og indsende dit CV. Ansøgere vurderes løbende. Vi ser frem til at læse dit CV

Søg stilling