Ingeniør

Ansøgningsfrist: 28-06-2024

Er du erfaren ingeniør eller nyuddannet med passion for el-teknik og den grønne omstilling? På vegne af vores kunde, Green Power Denmark, søger vi en engageret ingeniør med et solidt el-teknisk fundament og dybdegående kendskab til tilslutningsregler.


 


 


Med direkte reference til afdelingschefen i den nettekniske afdeling vil du spille en central rolle i samarbejdet med el-distributionsselskaberne i Danmark. Dermed vil du understøtte den grønne omstilling i Danmark og bidrage til udviklingen af det danske el-distributionsnet i et ambitiøst udviklingshus.


 


 


Dine ansvarsområder i rollen kan sammenfattes til:


 


Komponenter og Asset Management


 • Analyser af restlevetider på elanlæg og komponenter (kabler, transformere, koblingsanlæg, elmålere og sensorer)
 • Analyse af forskellige tekniske forhold


 


Nettilslutning af produktion og forbrug


 • Udarbejdelse af krav til tilslutning
 • Formidling af gældende tekniske og juridiske krav til nettilslutning og elkvalitet
 • Løbende opdatering og nytænkning af krav


 


Netudvikling og analyser


 • Dataanalyse af netdata og netudviklingsplaner,
 • Planlægnings- og dimensioneringskriterier
 • Datamodellering og modeludvikling
 • Analyser af forbrugs- og produktionsdata


 


Netdrift


 • Benchmark af leveringskvalitet, fejl og afbrud
 • Sikring af leveringssikkerhed og beredskab
 • Arbejde med personsikkerhed og fleksibilitet


 


I stillingen vil du både arbejde projektbaseret, selvstændigt og tværfagligt, ligesom du til tider vil indgå i arbejdsgrupper og udvalg og kommunikere med myndigheder, deltage i standardiseringsarbejde m.m.


 


 


Ingeniør med interesse for stærkstrømsteknik


Vi forestiller os, at du har et teoretisk fundament inden for stærkstrømsteknik og er motiveret for at omsætte teori til praktiske løsninger. Du har en bachelor- eller kandidatgrad i stærkstrømsteknik eller elektrisk energiteknologi. Derudover har du lyst til at arbejde med nettilslutning af forbrugs- og produktionsanlæg, dataanalyser og netkomponenter.


 


Du håndterer lovgivning, forordninger, bekendtgørelser, tekniske krav og standarder som en naturlig del af dine arbejdsopgaver.


 


En analytisk tilgang og evnen til at forstå og løse komplekse problemstillinger er afgørende. Samtidig har du interesse i at skrive tekniske vejledninger, notater og rapporter samt formidle komplekst stof til personer uden samme tekniske baggrund.


 


Afhængig af dit interessefelt besidder du kompetencer inden for relevante analyse-, simulerings- og modelleringsværktøjer, fx Power Factory, R, Python, MatLab eller lignende.


 


 


Analytisk og udadvendt teamplayer


Som person er du imødekommende og besidder gode sociale kompetencer. Du er god til at tilegne dig ny viden, går analytisk til dine opgaver og arbejder for pragmatiske løsninger. For at få succes i stillingen er det desuden vigtigt, at du både evner at arbejde selvstændigt, men også kan indgå i et team, hvor du gerne deler ud og bidrager med din erfaring, ligesom du er i stand til at lære fra dig.


 


 


Hvad tilbyder Green Power Denmark


Hos Green Power Denmark vil du opleve arbejdsdage, der sjældent er ens. Du vil samarbejde og sparre med både andre ingeniører og kollegaer fra forskellige fagområder, hvilket giver dig mulighed for både personlig og faglig udvikling. Samarbejdet med andre faggrupper sker både internt i Green Power Denmark og eksternt, hvilket sikrer en bred vifte af perspektiver og ekspertise.


 


Som senioringeniør hos Green Power Denmark får du en unik mulighed for at blive en del af Danmarks førende grønne erhvervsorganisation og spille en central rolle i fremtidens energiløsninger.


Desuden vil du arbejde fra Green Power Denmarks’ kontor på Christianshavn


 


 


Om Green Power Denmark


Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor, hvor de agerer i krydsfeltet mellem økonomi, politik og teknik. De hjælper de danske energiselskaber med løsninger, der kan understøtte de politiske visioner for energisektoren i Danmark og bidrage til en effektiv elektrificering af alle sektorer. De har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.


For mere information se desuden: https://greenpowerdenmark.dk


 


 


Søg stillingen


Du søger stillingen ved at følge linket ”Søg stillingen” og indsende dit CV. Ansøgere vurderes løbende. Vi ser frem til at læse dit CV

Søg stilling