Flere Plastikkirurger

Ansøgningsfrist: 31-05-2021

På vegne af vores kunde, Roskilde Privathospital, søger vi flere dygtige plastikkirurger, der kan hjælpe hospitalets mange patienter med at opnå deres individuelle ønsker for kosmetisk kirurgi. Stillingen er en attraktiv mulighed for at blive en del af et velrenommeret privathospital, med brancheførende kolleger og en høj patienttilfredshed.


 


 


Velrenommeret privathospital med fokus på kvalitet og patientsikkerhed


Roskilde privathospital søger flere dygtige plastikkirurger til at hjælpe deres mange patienter. Som faglig garant for kvalitet sikrer du, at dine behandlinger altid udføres i overensstemmelse med god lægefaglig etik såvel som gældende retningslinjer for patientsikkerhed. Stillingerne rummer mulighed for fuldtidsansættelse, deltidsansættelse og ad-hoc ansættelse (herunder evt. kontraktlig aftale om medejerskab eller køb).


 


 


Som Roskilde Privathospitals nye Plastikkirurg bliver du en del af et kompetent lægefagligt team, der udfører operationer inden for hospitalets specialområder herunder ortopædkirurgi, plastikkirurgi og gynækologi. Dine fokusområder afhænger naturligvis af dine specialer og interesseområder, og dine ansvarsområder henholder sig til følgende:


 


 


  • Konsultationer
  • Operationer
  • Lægefaglig rådgivning
  • Rådgivning og sparring med kolleger


 


 


I arbejdet med ovenstående ansvarsområder sikrer du, at patienterne føler sig godt behandlet før, under og efter operationen. Det gør du ved at skabe tryghed i de indledende konsultationer ud fra et velinformeret beslutningsgrundlag og en god og tillidsvækkende rådgivning omkring muligheder såvel som eventuelle komplikationsrisici forbundet med patientens forestående valg. Endelig bidrager du aktivt til vidensdeling som en kompetent sparringspartner for dine kolleger.


 


 


Kompetent og tillidsvækkende plastikkirurg


Du kommer formentlig fra et andet privathospital med speciale i plastikkirurgi, hvor du egenhændigt har forestået operationer af kosmetisk karakter. Her kan du selv tage al ansvar.


Dine specialer og anciennitet i faget er ikke afgørende, idet hospitalet satser på, at teamet udgøres af erfarne kirurger, der står klar til at supervisere i relation til de specifikke udviklingsområder. Vigtigst er imidlertid, at du er dygtig til dit fag med en stor ansvarsfølelse og en lyst til at tilegne dig ny viden såvel som lære fra dig; vidensdeling er et højt prioriteret parameter på Roskilde Privathospital.


 


 


På det personlige plan er du tillidsvækkende af natur med et skarpt fokus på etik og patientsikkerhed. Du har en høj integritetsfølelse og handler efter et forsigtighedsprincip om, at patienterne altid skal være velinformerede og afklarede i relation til deres personlige valg, ligesom du kun udfører behandlinger, der ikke har høj risiko. Du besidder et stort overblik kombineret med en veludviklet evne til at sætte patienterne grundigt ind i behandlingsforløb og eventuelle komplikationer. Endelig er du positiv og imødekommende med et stort overskud til dine patienter såvel som kolleger.


 


 


Om Roskilde Privathospital


Roskilde Privathospital er et førende og moderne hospital i Roskilde. Hospitalet blev grundlagt i 1994 og ejes og drives af speciallæge Anna Jørgensen. Hospitalets kirurger udfører operationer inden for specialerne ortopædkirurgi (privatbetaler og forsikringsselskaber), plastikkirurgi og gynækologi.


 


 


Roskilde Privathospital er desuden et af de førende privathospitaler på Sjælland inden for brystforstørrelse, brystløft, øjenlågsoperation, fedtsugning og rynkebehandling og de arbejder altid med udgangspunkt i værdierne Kvalitet, Etik, Engagement & Omhu.


 


 


Hospitalet har tidligere gennemgået akkreditering i henhold til den danske kvalitetsmodel uden anmærkninger, hvilket bl.a. vidner om højeste kvalitet inden for det læge- og personalefaglige niveau herunder ligeledes udstyr og sikkerhed. Denne akkreditering er ikke gentaget, men principperne følges.


 


 


For mere information se desuden: www.roskildeprivathospital.dk


 


 


Søg jobbet


Passer ovenstående på din profil, hører vi meget gerne fra dig. Du søger jobbet ved at klikke på knappen Søg jobbet i denne annonce og uploade dit CV. Vi behandler ansøgninger løbende og glæder os til at høre fra dig.

Søg stilling