Compliance Manager

Ansøgningsfrist: 31-05-2021

På vegne af vores kunde, Nordic Solar Management A/S, en veldrevet investeringsvirksomhed med fokus på solenergi, søger vi en udviklingsorienteret Compliance Manager. Stillingen er en unik mulighed for at arbejde helhedsorienteret med reguleringsprincipper og risikostyring i opbygningen af virksomhedens compliance-funktion.


 


 


Veldrevet investeringsvirksomhed med fokus på solenergi


Nordic Solar Management (NSM) befinder sig på en markant vækstrejse, hvilket bl.a. har øget behovet for at professionalisere virksomhedens compliance-funktion. I arbejdet med dette bliver du ansvarlig for alle dele af processerne fra identificering af indsatser til udvikling og drift af forretningsområdet.


 


Da NSM er under regulering af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) og fondene Nordic Solar Energy og Nordic Solar Global står over for en børsnotering vil opgavernes karakter ligeledes på sigt afspejle denne transformation, ligesom ændrede krav fra myndigheder og samarbejdspartnere vil have væsentlig indflydelse på din arbejdsdag. Dine primære ansvarsområder kan derfor sammenfattes til:


 


  • Identificering og implementering af compliance-principper
  • Drift og opretholdelse af compliance
  • Rapportering og sparring med direktion og bestyrelse


 


I arbejdet med ovenstående vil du få til opgave at kortlægge status quo herunder at udarbejde en prioriteret plan for indsatsområder relateret til FAIF, GDPR, ansættelses-/lønpolitikker, Health & Safety, ESG-forordningen, leverandørpolitikker, hvidvask mm.


 


Samtidig bliver du ansvarlig for opretholdelsen af den daglige drift med overholdelse af krav og specifikationer. Du tilsikrer derfor at forretningsgange bliver fulgt og dokumenteret af alle medarbejdere. Endelig tilvejebringer du relevant rapportering til NSM’s bestyrelse og direktion og fungerer således som en vigtig sparringspartner for forretningen.


 


 


Compliance Manager med speciale i regulering og risikostyring


Du kommer med en juridisk baggrund som cand.jur. eller cand. merc. jur. og min. fem års relevant erfaring fra en lignende stilling; gerne fra en mindre eller mellemstor virksomhed i den finansielle sektor. Dit erfaringsgrundlag tæller derfor områder som FAIF, GDPR, ansættelses-/lønpolitikker, Health & Safety, ESG-forordningen, leverandørpolitikker og hvidvask.


 


Samtidig har du gode projektlederegenskaber, hvilket sætter dig i stand til at implementere og drive processer med fokus på forankring og overholdelse af compliance-principper i alle dele af organisationen. Det er derfor af stor betydning, at du trives i rollen som bindeled mellem dine kollegaer, direktionen og bestyrelsen som du løbende rapporterer til.


 


Du navigerer let i spændingsfeltet mellem en høj detaljeorientering og et bredt blik for forretningen, ligesom du kommunikerer i øjenhøjde med kollegaer og samarbejdspartnere på alle niveauer af organisationen. Endelig er du motiveret for at blive en del af et velfungerende team med gode muligheder for at præge eget job såvel som virksomhedens fremtidige retning.


 


 


Om Nordic Solar Management A/S (NSM)


Nordic Solar Management beskæftiger 36 højt kvalificerede medarbejdere, der alle arbejder for at skabe det bedste og mest professionelle investerings- og asset management-selskab inden for solenergi i Danmark; herunder at sikre vækst og indtjening hos kunderne i de alternative investeringsfonde Nordic Solar Energy (NSE) og Nordic Solar Global (Global).


 


Det er målsætningen at NSE skal børsnoteres eller sælges med en væsentlig merværdi for aktionærerne. NSE’s og Global’s opgaver med kapitalrejsning, gennemførelse af investeringer samt administration og drift varetages af Nordic Solar Management A/S.


 


 


Nordic Solar Energy A/S (NSE)


NSE er et energiselskab ejet af private investorer. Selskabet blev stiftet i 2010 og ejer og driver solparker i 9 lande i Europa. NSE investerer i færdigbyggede solparker med et forventet årligt afkast på 5-7%.


 


 


Nordic Solar Global A/S (Global)


Global er en ny fond, der blev lanceret i 2018. Global investerer i udviklings- og byggeprojekter inden for solenergi i OECD-lande med et forventet årligt afkast på 8-12%.


 


For mere information se desuden: https://nordicsolar.eu


 


 


Søg stillingen


Du søger stillingen ved at følge linket Søg stillingen og indsende dit CV. Ansøgere vurderes løbende. Vi ser frem til at læse dit CV.

Søg stilling