Client Executive

Ansøgningsfrist: 31-01-2022

På vegne af vores kunde, Nordic Solar A/S, søger vi en selvstændig og finansielt velfunderet Client Executive, der kan bidrage med at udvide investorbasen hos en veldrevet investeringsvirksomhed med fokus på solenergi.


 


Du får ansvaret for løbende at håndtere relevante henvendelser, ligesom du selvstændigt identificerer nye kundeemner, og udvikler og konverterer disse til kunder. Ansættelsen er med direkte reference til virksomhedens CSO, Anders Søgaard Jensen.


 


I forlængelse af ovenstående ansvarsområder vil du arbejde med opbygning af egen kundeportefølje gennem et opsøgende og målrettet salgsarbejde. Herunder orienterer du dig i relevant dagspresse, branchepublikationer, eget netværk mm. Du opretterholder endvidere en relationsskabende og personlig kontakt med virksomhedens investorer, kortlægger nye kundeemner, og fremsender materiale til potentielle kunder. I forlængelse heraf kortlægger du muligheder for samarbejde med kapitalforvaltere og lignende, ligesom du deltager i planlægning af events, herunder f.eks. investorture og andre salgsfremmende arrangementer. I arbejdet med disse indsatser rapporterer du løbende og justerer strategi og indsatser efter behov.


 


Opsøgende Client Executive med finansiel forståelse


Som Nordic Solars nye Client Executive er det essentielt, at du har en god forståelse for arbejdet med salg af finansielle produkter, ligesom du gerne kommer med en akademisk og/eller finansiel baggrund. For at kunne varetage stillingen ser vi gerne, at du har 5 års relevant erfaring med dokumenterbare resultater fra en lignende stilling. Du besidder endvidere en dyb forståelse for arbejdet med salgsfremmende aktiviteter i forbindelse med tillidsskabende og relations baseret salg. Du begår dig derudover professionelt på dansk og engelsk, og du arbejder hjemmevandt i Excel. Dertil kommer konkret erfaring med salgsstyringssystemer og CRM i forbindelse med salgsaktiviteter.


 


Tillidsvækkende og relationsskabende Client Executive


På det personlige plan forestiller vi os, at du udadvendt, kvalitetsbevidst, opsøgende og vedholdende. Du er selvmotiverende, ligesom du selvstændigt formår at strukturere og planlægge dine aktiviteter. Du er troværdig af natur og skaber nemt nye relationer gennem en tilpasset kommunikation. Samtidig er du ambitiøs og sætter baren højt på virksomhedens såvel som egne vegne. Du har en god procesforståelse som du trækker på, i et åbent og ærligt samarbejde med investorer såvel som kolleager. Vigtigst er det imidlertid, at du besidder en forståelse for investorernes agenda og motivation og evner at agere i overensstemmelse hermed.


 


Nordic Solar A/S tilbyder


Som Client Executive hos Nordic Solar A/S bliver du en del af en succesfuld virksomhed i vækst. Markedet for solenergi har, på globalt plan, et stort uforløst potentiale, hvorfor virksomheden forventer yderligere vækst de kommende år. Hos Nordic Solar A/S tror de på frihed under ansvar, hvilket betyder, at du får rig mulighed for at præge din egen stilling. Endelig bliver du en del af en god arbejdsplads med fokus på værdierne, en flad struktur, hvor en sund kultur og et rummeligt arbejdsmiljø er nøgleord. Nordic Solar A/S er således kendetegnet ved en ekstrem høj faglighed samt en høj medarbejdertrivsel og kundetilfredshed.


 


Om Nordic Solar A/S


Nordic Solar A/S er et energiselskab ejet af private investorer/aktionærer. Siden etableringen i 2010 har virksomheden haft fokus på bæredygtig energi kombineret med et attraktivt afkast.


I Nordic Solar A/S arbejder man målrettet på at skabe det bedste og mest professionelle investerings- og asset management-selskab inden for solenergi i Norden, herunder at sikre vækst og indtjening til kunderne. Virksomheden prioriterer desuden at skabe en spændende og udviklende arbejdsplads for alle medarbejdere.


 


Nordic Solar A/S har lavet transaktioner for mere end DKK 4 mia. i 10 forskellige Europæiske lande og er blandt de 50 største porteføljer i Europa. I 2020 producerede virksomheden desuden 300 MWt grøn strøm svarende til omtrent 86.000 husstandes årlige elforbrug eller 160.000 ton udledning af CO2. På sigt har selskabet ambitioner om at etablere nye investeringskoncepter inden for solenergi, så virksomhedens vækst og udvikling sikres uden afhængigheden af én kunde.


 


For mere information se desuden: https://nordicsolar.eu/


 


Søg stillingen


Du søger stillingen ved at følge linket Søg stillingen og indsende dit CV. Ansøgere vurderes løbende. Vi ser frem til at læse dit CV.


 

Søg stilling