Executive Team Leadership (ETL)

 

Executive Team Leadership (ETL) handler om at få støtte og hjælp til at skabe, og være den excellente leder og det menneske du virkelig ønsker at være sammen med og i teamet

De ledere der beslutter sig for at gennemføre Executive Team Leadership, har besluttet sig til at udvikle sig til at være blandt de dygtigste ledere og derved stille store krav til sig selv og hinanden.

Executive Team Leadership bygger en bro mellem erkendelsen af, hvor I på nuværende tidspunkt befinder jer – og erkendelsen af, at I har potentialet og ressourcerne til at befinde jer, hvor I helst vil, og tør tro på, at I kan gøre noget ved det.

Executive Team Leadership er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i den enkeltes og teamets mål. Med en avanceret spørgeteknik hjælper MINDWEISS jer med at se tingene i et andet perspektiv og med at vende blikket mod nye muligheder. Sagt meget kort foregår det ved, at I som team og MINDWEISS i samarbejde finder ud af:

 • Hvad vil I?
 • Hvorfor vil I det?
 • Hvad der forhindrer jer i at gøre det
 • Hvordan skaber I sammen en plan for at opnå det, det I sammen ønsker

 

Som en naturlig del af at finde frem til jeres hvad, jeres hvorfor, jeres forhindringer og jeres hvordan, vil I sammen komme til at arbejde med:

 • At afklare fælles værdier, visioner og mål
 • At strukturere jers mål og fastholde fokus på dem – uanset hvad der sker
 • At erstatte hæmmende og begrænsende overbevisninger i teamet med motiverende og resultatfremmende overbevisninger
 • At skabe en plan der sikrer JERES fælles direkte vej til bedre og hurtigere resultater

 

Executive Team Leadership er en Team baseret individuel del af uddannelsen af Building Leadership®.

Hvor der i Building Leadership® typisk er afsat et fast antal aftalte hele dage, arbejder vi i Executive Team Leadership efter klippekort tankegangen, hvor hvert klip kun har en varighed på 1- 3 timer og datoerne aftales fra gang til gang.

Building Leadership® tager udgangspunkt i en leders stærkeste sider og bruge dem til at udvikle de svageste sider, så der kommer en “hel” leder ud af det. Et sådant kompetencesæt gør nemlig lederen i stand til at lede virksomheden med optimal udnyttelse af dens ressourcer. Og det er først når lederen selv, medarbejdere, produkter og processer spiller sammen, at virksomheden kan realisere sit fulde potentiale.

Building Leadership® sætter fokus på udvikling af lederens faglige og sociale kompetencer.

Med udgangspunkt i de ledelsesværktøjer du og teamet har erhvervet fra tidligere uddannelser, kurser og seminarer og/eller i hvor I er i dag, f.eks. lige er blevet leder, gennemfører vi udvikling af dig og teamet med det mål at stimulere og udnytte jeres ressourcer optimalt, så I når jeres mål og gør en forskel.

Executive Team Leadership er en effektiv opfølgning på alle tidligere uddannelser, eller starten på en ny.

Vi drøfter, sparre og træner jers udfordringer fra hverdagen, deltager i sambesøg, møder, præsentationer, personlige samtaler etc.

Executive Team Leadership betyder:

 • At du og dit team når jeres aftalte mål
 • At I sammen får større gennemslagskraft
 • At Jeres samarbejde styrkes
 • At I finder endnu større glæde og motivation i teamet
 • At I coacher og udvikler jeres medarbejdere ud fra fælles referenceramme og til endnu bedre resultater

 

Vi vil sikre, at I få det til at lykkes – gøre en forskel, sammen med jer!

Fra Building Leadership® værktøjskassen kan vi arbejde med:

 • 360° profilanalyse
 • De 7 eksekverings principper
 • RoPt™ – Return on positive thinking

 

Fra værktøjskassen udvikler vi jer f.eks. i:

 • Planlægning
 • Udvikling
 • Styring
 • Motivation
 • Afvikling
 • Konfliktløsning
 • Mødestyring
 • Præsentationsteknik
 • Den svære samtale
 • Coaching
 • Forhandlingsteknik
 • PU – samtaler
 • Målstyringssamtaler
 • Personlig udvikling
 • Kvalitetsstandarder
 • Planlægning – hvordan bruger dine medarbejdere sin tid optimalt
 • Kommunikation
 • Spørgeteknik
 • Aktiv lytning
 • Indvendingsbehandling
 • Psykologi
 • EFU – argumentationsteknik

 

Processen

ExecutiveTeam Leadership starter med en personlig samtale med hver og en samlet, hvor vi lærer hinanden at kende, afdækker kompetencer, fastlægger mål og laver en handlingsplan. Handlingsplanen følger vi fælles op på løbende samt i samråd med den enkelte.

Hvor

Vi mødes efter ønsker og behov. Eksempelvis hos jer, hos os eller via et telefonmøde.

Tidsforbrug

Team Executive Leadership gennemføres efter klippekort princippet med 10 klip á 1 – 3 timers varighed. Tid og sted kan aftales fra gang til gang.

Udbytte

Udbyttet er et afkast af fælles indsats og commitment. Vi støtter og vejleder til at rykke på de fælles mål og gøre en forskel.

Følger I vores råd og lytter til jer selv, kan vi love at I hurtigt vil se og opleve effekten.

Investering

Investeringen for et Executive Team Leadership forløb er kr. 29.995 eksklusive moms. for op til 4 personer.

For mere information om ETL kontakt venligst

Ole Weiss

Mail: ow@mindweiss.com

Telefon: +45 40 57 65 55