Executive Personal Leadership (EPL)

Executive Personal Leadership (EPL) handler om at få støtte og hjælp til at skabe, og være den excellente leder og det menneske du virkelig ønsker at være.

De ledere der beslutter sig for at gennemføre Executive Personal Leadership, har besluttet sig til at udvikle sig til at være blandt de dygtigste ledere og derved stille store krav til sig selv.

Executive Personal Leadership bygger en bro mellem erkendelsen af, hvor du på nuværende tidspunkt befinder dig – og erkendelsen af, at du har potentialet og ressourcerne til at befinde dig, hvor du helst vil, og tør tro på, at du kan gøre noget ved det.

Executive Personal Leadership er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i dine mål. Med en avanceret spørgeteknik hjælper MINDWEISS dig med at se tingene i et andet perspektiv og med at vende blikket mod nye muligheder. Sagt meget kort foregår det ved, at du og MINDWEISS i samarbejde finder ud af:

 • Hvad du vil
 • Hvorfor du vil det
 • Hvad der forhindrer dig i at gøre det
 • Hvordan du skaber en plan for at opnå det, du ønsker

 

Som en naturlig del af at finde frem til dit hvad, dit hvorfor, dine forhindringer og dit hvordan, vil du komme til at arbejde med:

 • At afklare dine værdier, visioner og mål
 • At strukturere dine mål og fastholde fokus på dem – uanset hvad der sker
 • At erstatte dine hæmmende og begrænsende overbevisninger (de tanker og forestillinger, som bremser dig) med motiverende og resultatfremmende overbevisninger
 • At skabe en plan der sikrer DIN direkte vej til bedre og hurtigere resultater

 

Executive Personal Leadership er en individuel del af uddannelsen af Building Leadership®.

Building Leadership® tager udgangspunkt i en leders stærkeste sider og bruge dem til at udvikle de svageste sider, så der kommer en “hel” leder ud af det. Et sådant kompetencesæt gør nemlig lederen i stand til at lede virksomheden med optimal udnyttelse af dens ressourcer. Og det er først når lederen selv, medarbejdere, produkter og processer spiller sammen, at virksomheden kan realisere sit fulde potentiale.

Building Leadership® sætter fokus på udvikling af lederens faglige kompetencer og sociale kompetencer.

Med udgangspunkt i de ledelsesværktøjer du har erhvervet fra tidligere uddannelser, kurser og seminarer og/eller i hvor du er i dag, f.eks. lige er blevet leder, gennemfører vi udvikling af dig med det mål at stimulere og udnytte dine ressourcer optimalt, så du når dine mål og gør en forskel.

Executive Personal Leadership er en effektiv opfølgning på dine tidligere uddannelser, eller starten på din nye uddannelse og udvikling.

Vi drøfter, sparre og træner dine udfordringer fra hverdagen, deltager i sambesøg, møder, præsentationer, personlige samtaler etc.

Executive Personal Leadership betyder:

 • At du når dine mål arbejdsmæssigt og privat
 • At du får større gennemslagskraft
 • At du overvinder din frygt
 • At du finder endnu større glæde og motivation ved dit job og i dit privatliv
 • At du coacher og udvikler dine medarbejdere til endnu bedre resultater.

Vi sikrer dig, at du få det til at lykkes – gør en forskel, sammen med dig!

Fra Building Leadership® værktøjskassen kan vi arbejde med:

 • 360° profilanalyse
 • De 7 eksekverings principper
 • RoPt™ – Return on positive thinking

 

Fra din værktøjskasse udvikler vi dig f.eks. i:

 • Planlægning
 • Udvikling
 • Styring
 • Motivation
 • Afvikling
 • Konfliktløsning
 • Mødestyring
 • Præsentationsteknik
 • Den svære samtale
 • Coaching
 • Forhandlingsteknik
 • PU – samtaler
 • Målstyringssamtaler
 • Personlig udvikling
 • Kvalitetsstandarder
 • Planlægning – hvordan bruger dine medarbejdere sin tid optimalt
 • Kommunikation
 • Spørgeteknik
 • Aktiv lytning
 • Indvendingsbehandling
 • Psykologi
 • EFU – argumentationsteknik

 

Processen

Personal Executive Leadership starter med en personlig samtale hvor vi lærer hinanden at kende, afdækker dine kompetencer, fastlægger dine mål og laver en handlingsplan. Handlingsplanen følger vi op løbende i samråd med dig.

Hvor

Vi mødes efter ønsker og behov. Eksempelvis på dit job, i vore lokaler eller via et telefon-møde

Tidsforbrug

Personal Executive Leadership gennemføres efter klippekort princippet med 10 klip á 1 – 3 timers varighed. Tid og sted kan aftales fra gang til gang.

Udbytte

Dit udbytte er et afkast af din indsats og dit commitment. Vi støtter og vejleder dig til at rykke på dine mål og gøre en forskel.

Følger du vores råd og lytter til dig selv, kan vi love dig at du vil se og opleve effekten.

Investering

Investeringen for et Executive Personal Leadership forløb er kr. 29.995 eksklusive moms.

For mere information om EPL kontakt venligst

Ole Weiss

Mail: ow@mindweiss.com

Telefon: +45 40 57 65 55