Building Leadership® for ledergrupper

Building Leadership® handler om at få støtte og hjælp til at skabe, at være den excellente leder, og det menneske du virkelig ønsker at være sammen med og i teamet.De ledere, der beslutter sig for at gennemføre Building Leadership®, har besluttet sig for at udvikle sig til at være blandt de dygtigste ledere og derved stille store krav til sig selv og hinanden.

Building Leadership® bygger bro mellem erkendelsen af, hvor I på nuværende tidspunkt befinder jer – og erkendelsen af, at I har potentialet og ressourcerne til at befinde jer, hvor I helst vil, og tør tro på, at I kan gøre noget ved det.

Building Leadership® er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i den enkeltes og teamets mål. Med en avanceret spørgeteknik hjælper Mindweiss A/S jer med at se tingene i et andet perspektiv og med at vende blikket mod nye muligheder. Sagt meget kort foregår det ved, at I som team og Mindweiss A/S i samarbejde finder ud af:

 • Hvad vil I?
 • Hvorfor vil I det?
 • Hvad der forhindrer jer i at gøre det?
 • Hvordan skaber I sammen en plan for at opnå det, I sammen ønsker?

 

Som en naturlig del af at finde frem til jeres ‘Hvad’, ‘Hvorfor’ og ‘Hvordan’, vil I sammen komme til at arbejde med:

 • At afklare fælles værdier, visioner og mål.
 • At strukturere jeres mål og fastholde fokus på dem – uanset hvad der sker.
 • At erstatte hæmmende og begrænsende overbevisninger i teamet med motiverende og resultatfremmende overbevisninger.
 • At skabe en plan der sikrer JERES fælles og direkte vej til bedre og hurtigere resultater.

 

Building Leadership® for hele ledergruppen er en teambaseret individuel del af uddannelsen af Building Leadership®.

Hvor der i Building Leadership® typisk er afsat et fast antal aftalte hele dage, arbejder vi i Building Leadership® efter klippekortmetoden, hvor hvert klip kun har en varighed på 1-3 timer og datoerne aftales fra gang til gang.

Building Leadership® tager udgangspunkt i en leders stærkeste sider og bruger dem til at udvikle de svageste sider, så der kommer en “hel” leder ud af det. Et sådant kompetencesæt gør nemlig lederen i stand til at lede virksomheden med optimal udnyttelse af dens ressourcer. Og det er først når lederen selv, medarbejdere, produkter og processer spiller sammen, at virksomheden kan realisere sit fulde potentiale.

Building Leadership® sætter fokus på udvikling af lederens faglige og sociale kompetencer.
Med udgangspunkt i de ledelsesværktøjer du og teamet har erhvervet fra tidligere uddannelser, kurser, seminarer og andre erfaringer, gennemfører vi udvikling af både dig og teamet, med det mål at stimulere og udnytte jeres ressourcer optimalt, så I når jeres mål og gør en forskel.

Building Leadership® er en effektiv opfølgning på alle tidligere uddannelser, eller starten på en ny.

Vi drøfter, sparrer og træner jeres udfordringer fra hverdagen, deltager i sambesøg, møder, præsentationer, personlige samtaler etc.

 

Building Leadership® betyder:

 • At du og dit team når jeres aftalte mål.
 • At I sammen får større gennemslagskraft.
 • At Jeres samarbejde styrkes.
 • At I finder endnu større glæde og motivation i teamet.
 • At I coacher og udvikler jeres medarbejdere ud fra fælles referenceramme og til endnu bedre resultater.

Sammen vil vi gøre en forskel – og sikre, at I vil få det til at lykkes!

 

Fra Building Leadership® værktøjskassen kan vi arbejde med:

 • 360° profilanalyse.
 • De 7 eksekveringsprincipper.
 • RoPt™ – Return on positive thinking.

 

Fra værktøjskassen udvikler vi jer f.eks. i:

 • Planlægning
 • Udvikling
 • Styring
 • Motivation
 • Afvikling
 • Konfliktløsning
 • Mødestyring
 • Præsentationsteknik
 • Den svære samtale
 • Coaching
 • Forhandlingsteknik
 • PU – samtaler
 • Målstyringssamtaler
 • Personlig udvikling
 • Kvalitetsstandarder
 • Planlægning – hvordan bruger dine medarbejdere sin tid optimalt
 • Kommunikation
 • Spørgeteknik
 • Aktiv lytning
 • Indvendingsbehandling
 • Psykologi
 • EFU – argumentationsteknik

Processen

Building Leadership® starter med en personlig samtale med hver og en, hvor vi lærer hinanden at kende, afdækker kompetencer, fastlægger mål og laver en handlingsplan. Handlingsplanen følger vi op på løbende samt i samråd med den enkelte via vandrejournalen.

Tidsforbrug

Building Leadership® gennemføres typisk over 2 x 2 dage som internat, men kan variere efter behov.
Tid og sted aftales fast.

Udbytte

Udbyttet er et afkast af fælles indsats og commitment. Vi støtter og vejleder til at rykke på de fælles mål og gøre en forskel. Følger I vores råd og lytter til jer selv, kan vi love at I hurtigt vil se og opleve effekten.

For mere information kontakt venligst

Ole Weiss

Mail: ow@mindweiss.com

Telefon: +45 40 57 65 55