Referencer

CEO Per Sørensen

På baggrund af de resultater Mindweiss A/S har opnået i samarbejde med vores største afdeling Operations, besluttede vi i topledelsen, at få Mindweiss A/S & Ole Weiss til at hjælpe os med implementeringen af vores værdigrundlag i hele Colt Telecom Danmark A/S.Det som vi gennem en årrække har arbejdet med sammen med andre eksterne konsulenter om at få implementeret, har Mindweiss A/S gjort os i stand til ved at nedbryde barriererne & gøre ”umulige” problemstillinger løsbare, & i det hele taget få en sund skepsis over for forandringer.”Vi har igangsat et lederudviklingsprogram BuildingLeadership for at løfte niveauet & styrke samspillet i topledelsen & mellemledelsen.

COLT Telecom A/S

Adm. Direktør Nicolaj Hoff

Vi har haft et tæt samarbejde med Mindweiss A/S i forbindelse med udvidelse af vores økonomiafdeling. Mindweiss A/S har hurtigt og effektivt præsenteret kompetente kandidater. Processen har fra start til slut været transparent og effektiv.

Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med Mindweiss A/S.

Nordic Solar Energy A/S.

Adm. Direktør Flemming Bach.

Det er med begejstring at vi siger tak for det fortsat gode samarbejde. Vi har en række meget professionelle og dygtige samarbejdspartnere til at hjælpe os på vej.

Du og MINDWEISS A/S hører absolut til eliten – Tak Ole for du altid udfordrer og inspirer os – det sætter vi stor pris på.

Guldborgsund Forsyning A/S